Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Adveo en Schinnen slaan de handen ineen en gaan samen verder

<b>Één grote familie club</b> In de praktijk ontstaat één grote familieclub met ruim 500 leden,2 grasvelden waarvan één met verlichting, 2 kunstgrasvelden met verlichting, 2 sportkantines en 8 kleedlokalen. Kortom een ideale accommodatie waar onder alle omstandigheden altijd getraind en gevoetbald kan worden met nog voldoende rek voor groei naar de toekomst! Bij onze vereniging is iedereen van harte welkom; jong en oud, man en vrouw, met of zonder beperking. Wij staan midden in de maatschappij en zijn meer dan alleen een voetbalclub. Naast voetbalbeleving en plezier bieden wij saamhorigheid tussen leden, gezelligheid voor allen en veel waardering en voldoening voor onze vrijwilligers. <b>Wie zijn we, wat bieden we en waar gaan we voor?</b> We zijn twee voetbalverenigingen die samenwerken op basis van een uniek model waarbij beide eerste teams intact blijven binnen KNVB verband. Onze missie is: samen beter willen worden door het beste uit jezelf te halen. Iedereen kan lid worden bij Samenwerkende Voetbal Verenigingen Adveo/Schinnen (SVVAS), maar we verwachten wel dat iedereen die voor SVVAS kiest ook echt beter wil worden. Dat staat los van je niveau en of je wel of geen talent hebt. Natuurlijk wil je in eerste instantie beter worden in voetbal. Maar bij SVVAS creëren we ook een omgeving waar je jezelf op fysiek, sociaal en mentaal vlak kunt ontwikkelen. Het beste uit jezelf willen halen, dat is wat SVVAS van je verwacht. Het is vooral een kwestie van instelling en dat doen we samen! Dat geldt niet alleen voor spelers, trainers, coaches, begeleiders, spelleiders en scheidsrechters, maar ook voor de vele vrijwilligers, sponsors en vrienden van onze verenigingen. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor de ouders en partners van onze leden. Zij zorgen ervoor dat het SVVAS-lid de tijd, de ruimte en de stimulans krijgt om beter te worden in en met voetbal. <b>Samenwerkende senioren Adveo en Schinnen</b> Wat de senioren betreft streven we ernaar het eerste team van Adveo minimaal op 2e klasse niveau te laten spelen en fungeren het eerste team van SV Schinnen en het tweede team van Adveo als opleidingsteams. In de praktijk betekent dit dat we naast het prestatief voetbal gedeelte alle overige teams als samengestelde teams recreatief laten voetballen. <b>Samenwerkende Jeugd Organisatie</b> Binnen de Samenwerkende Jeugd Organisatie (SJO) streven we ernaar om onze eerste teams 1e klasse te laten spelen en de overige teams op een niveau waar spelplezier en niveau van het team hand in hand gaan. Alle teams krijgen al vanaf de jongste jeugd twee keer per week training en wekelijks krijgen de F- en E-pupillen een uur techniektraining op basis van de Wiel Coerver leerschool. Het is ons streven om in het nieuwe seizoen via onze Voetbalacademie alle jeugdspelers tegen betaling extra specialistische training aan te bieden. Deze trainingen staan ook open voor jeugdspelers van andere voetbalverenigingen. Meerdere keren per seizoen organiseert SVVAS gratis trainingen met spelers van een BVO. De opzet van deze clinics is kleinschalig. Junioren met een bovengemiddelde motivatie en aanleg kunnen op zondagochtend extra bijgespijkerd worden in de Toptalenttrainingen. Tot slot zal SVV Adveo/Schinnen tijdens de winterstop speciale trainingsactiviteiten organiseren op de zaterdag en in de zomerstop een voetbalkamp met groot afsluitend voetbaltoernooi. Al deze activiteiten staan ook open voor trainers en spelers van andere clubs. Kortom SVVAS organiseert veel voor haar jeugd. Het bovengenoemde voetbalaanbod is een pittige uitdaging en vraagt veel van trainers en coaches. Ieder jaar verzorgen we dan ook opleidingen en workshops voor onze trainers, coaches en begeleiders. Ook ons kader ‘wil samen beter worden’. De club wil verder actief aandacht besteden aan gezond zijn en gezond blijven. Hiertoe zal een samenwerkingsverband worden gesloten met een sportfysiotherapeut die regelmatig op de club spreekuur heeft en klachten en blessures beoordeelt. Tevens kan voedingsadvies worden ingewonnen en advies over bewegingsleer. Middels het organiseren van workshops en lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn, binden we leden, ouders maar ook sponsors aan onze club. <b>Bestuursmodel SVVAS</b> Ook bestuurlijk hebben we gekozen voor een simpel model. Door oprichting van een Beheersstichting Samenwerkende Voetbal Verenigingen Gemeente Schinnen, waarvan beide verenigingen lid zijn, kunnen we volstaan met een platte organisatie. Voorzitter is Sjef Meisters, vice-voorzitter Hans Erkens, Secretaris Roger Busch, penningmeester Roy Proost. Daarnaast is Raymond Wijnands verantwoordelijk voor de SJO en worden alle overige bestuursfuncties in de komende periode in goed overleg nader ingevuld <b>Maatschappelijke betrokkenheid</b> Tenslotte willen we meer zijn dan ‘alleen’ een voetbalvereniging. Wij pakken als SVVAS onze rol in de participatie maatschappij van vandaag op. We onderzoeken momenteel of komend seizoen activiteiten kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking en/of jongeren ( sport in combinatie met opvang en huiswerkbegeleiding). Scholieren/studenten die hun maatschappelijke stage bij SVVAS willen vervullen, kunnen zich hiervoor bij het bestuur melden. <b>Lid worden</b> Wil jij lid worden van onze unieke samenwerkende vereniging en mee helpen om samen beter te willen worden door het beste uit jezelf te halen mail dan naar: algemeen@adveo.nl of info@svschinnen.nl Foto: Sjef Meisters, voorzitter ADVEO en Hans Erkens, voorzitter SV Schinnen, feliciteren elkaar en de leden van het projectteam; Roy Proost, Caspert van Delft en Raymond Wijnands (Roger Busch ontbreekt op foto) en proosten op een gezonde en succesvolle toekomst!