Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Allemaal uitblinkers: Een helpende hand voor startende trainers

Een fragment uit het artikel: <b>De vier inzichten</b> Het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, dat is uitgevoerd door de Kennisprakijk in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Eindhoven, Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Brussel presenteert de volgende vier inzichten. In Allemaal Uitblinkers worden de vier inzichten met tips vertaald naar de voetbalpraktijk. <b>Structureren:</b> je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Tips: • Spreek uit wat je van sporters verwacht. • Maak afspraken over praktische zaken, zoals waar, hoe laat, wie en hoe lang. • Maak afspraken over de omgang met elkaar. Vergeet hierbij de ouders niet! <b>Stimuleren:</b> je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken mag. Tips: • Voorkom algemene complimenten, maar geef gerichte complimenten bijvoorbeeld op de uitvoering van een specifieke taak. • Geef ook complimenten wanneer iemand persoonlijke vooruitgang boekt of een goede inzet toont. • Maak eerst een compliment en begin dan met de verbeterpunten. <b>Individueel aandacht geven:</b> je zorgt dat iedereen zich gezien en erkend voelt en je probeert je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van iedere sporter. Tips: • Noem iedereen regelmatig bij hun naam, laat weten dat ze er mogen zijn. • Heb belangstelling voor elke sporter, vraag bijvoorbeeld eens hoe het op school gaat. • Benadruk het positieve dat elke sporter bijdraagt op sportief en sociaal vlak. <b>Regie overdragen:</b> je stelt vragen, je luistert naar de sporters en probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Tips: • Stel meer open vragen en geef minder aanwijzingen, uitleg en adviezen. • Stel je feedback uit om sporters de ruimte te geven zelf na te denken. • Help sporters om na te denken over hun volgende ontwikkelstap. Het is juist goed als dat kleine, haalbare stappen zijn.