Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Amateurs vragen heroverweging instroom beloftenteams

In de geplande competitiehervorming die vanaf seizoen 2016/17 definitief voor doorstroming tussen prof en amateurvoetbal moet zorgen zijn 22 plaatsen opgenomen voor beloftenteams. De profclubs hadden tot 1 maart 2015 de mogelijkheid hun beloftenteam hiervoor in te schrijven maar slechts 10 BVO's hapten toe. Het beperkte aantal inschrijven sterkt de amateurs in de overtuiging dat er voor de instroom weinig draagvlak is, zowel onder de profs als de amateurs. Dat er destijds wel voor de nieuwe opzet is gestemd had als reden dat het een totaalpakket betrof waarvan de instroom slechts een onderdeel was. Hoewel de amateursectie niet zat te wachten op de instroom zagen zij het onderdeel niet als een struikelblok dat groot genoeg was om het hele plan af te blazen. De Vereningsraad, zij vertegenwoordigen het amateurvoetbal binnen het besluitvormingsproces, had al eerder kanttekeningen geplaatst bij de instroom. In de vergadering van 29 november 2014 waarin de hervorming werd aangenomen werd al gesteld dat wanneer een groot aantal BVO's niet akkoord ging met de plannen rond de instroom deze discussie moest worden gevoerd. De belangenorganisaties vragen de vereningsraad nu om de instroom als apart onderdeel voor te leggen aan de Algemene Vergaderingen. Daaruit zal blijken hoe groot het draagvlak voor dit belangrijke punt werkelijk is.