Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Amateurvoetbal duikt diep in het rood

<b>Amateurvoetbal</b> Over seizoen 2013/’14 heeft de sectie amateurvoetbal van de KNVB na inzet van bestemmingsreserves een negatief exploitatiesaldo 3,6 miljoen euro. Het negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door twee incidentele kostenposten. De KNVB nam afscheid van beachsoccer. De openstaande lening daarvan (+/- 700.000 euro) boekt de KNVB in één keer af. Datzelfde geldt voor de reorganisatiekosten van +/- 2,5 miljoen euro. Door de reorganisatie krimpt de arbeidsorganisatie van de sectie amateurvoetbal met 50 fte, wat in de toekomst tot een structurele lastenverlichting zal leiden. ,,We volgen een tweesporenbeleid”, aldus Spierings. ,,Naast kritisch te kijken naar onze eigen kosten, hebben we voor het eerst sinds 2005 een contributieverhoging van twee euro voor alle leden. Dat gaat ons structureel bijna 2,5 miljoen euro per jaar opleveren. Met de incidentele kosten enerzijds en de structurele oplossingen anderzijds is het vooruitzicht dat we over twee seizoenen weer een positief saldo hebben.” <b>Jaarcijfers sectie betaald voetbal</b> De sectie betaald voetbal heeft na inzet van bestemmingsreserves een positief saldo gerealiseerd van ruim 1 miljoen euro. Financieel directeur Ron Francis van de sectie betaald voetbal: ,,Door gezond, deugdelijk en rationeel beleid hebben we tegen de economische tendens in een positief saldo behaald. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Temeer omdat de opbrengsten van het WK nog niet verwerkt zijn in deze cijfers.” De KNVB bereikte het positieve saldo nadat de bond de financiële bijdrage van clubs voor de organisatie van de competitie en voor de arbitrage volledig terugstortte. Francis: ,,Dit betekent dat we de competitie kosteloos aanbieden en daarmee zijn we internationaal redelijk uniek. Dat is voor de zesde keer op rij en daar zijn we trots op. Op deze manier kunnen wij als voetbalbond een steentje bijdragen aan de inspanningen van de clubs om financieel gezond te zijn.” <b>Ledenaantal</b> Het totale aantal leden bleef met een lichte daling van 992 leden (0,08%) nagenoeg gelijk. Tegelijkertijd blijft het meisjes- en vrouwenvoetbal groeien. De laatste vijf seizoenen met ruim 20%. Hans Spierings, interim-directeur amateurvoetbal van de KNVB: ,,Steeds meer meisjes en vrouwen ontdekken het voetbal. Dat juichen we enorm toe en stimuleren we waar we kunnen. We streven ernaar om in 2018, aan het einde van de huidige beleidsperiode, 150.000 voetballende meisjes en vrouwen in Nederland te hebben. Prestaties zoals het Europees kampioenschap van de vrouwen onder 19 zijn hopelijk een extra motivatie voor jonge meisjes om de voetbalschoenen aan te trekken.” De KNVB ontwikkelt ook nieuw aanbod voor bestaande leden. In lijn met de laatste jaren zette de groei van het 7x7 35+/45+ voetbal door. Afgelopen seizoen namen 607 teams deel aan een competitie voor deze voetbalvariant. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een seizoen eerder. Spierings: ,,De bevolkingssamenstelling verandert, evenals de hedendaagse wensen van voetballers. Van ons vraagt dat, meer dan voorheen, nieuw aanbod te ontwikkelen waarmee we onze leden optimaal bedienen. Een goed voorbeeld is walking football voor 60-plussers. Het is onze ambitie de komende jaren een actieve rol te vervullen bij het stimuleren van deze voetbalvariant. Uiteindelijk willen we namelijk mensen verenigen om van voetbal te genieten, een leven lang.” Bron: KNVB