Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Amateurvoetbal kiest voor ledenraad met 30 leden

Het streven is om het hoogste orgaan binnen de bestuurlijke structuur van het amateurvoetbal een afspiegeling te laten zijn van voetballend Nederland. De ledenraad gaat bestaan uit een afvaardiging van vrijwilligers die rechtstreeks worden gekozen uit gemiddeld 100 verenigingen en clubleden uit hun eigen regio. Met de definitieve invulling van de ledenraad vanaf 1 januari 2016 is de vernieuwing van de bestuurlijke structuur van het amateurvoetbal compleet. Hierdoor kunnen besluiten in het amateurvoetbal sneller, daadkrachtiger en eenvoudiger genomen worden en wordt er beter op ontwikkelingen en wensen van voetbalverenigingen ingespeeld. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Met het ontstaan van het ledenraadmodel komen we dichter bij onze leden te staan dan ooit en zal de stem van amateurvoetballend Nederland nog duidelijker doorklinken in ons beleid. De verenigingen en leden van de KNVB hebben zich op de Verenigingsraad met een ruime meerderheid uitgesproken over de nieuwe invulling van het bestuurlijke niveau van het amateurvoetbal. Deze betrokkenheid is erg belangrijk voor het amateurvoetbal en hierdoor is er een grote stap gemaakt in de bestuurlijke vernieuwing.’’ LEDENRAADMODEL De ledenraad is het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het amateurvoetbal. Het vaststellen en controleren van beleid en de begroting is de verantwoordelijkheid van de ledenraad en hiermee hebben ze een cruciale rol in de besluitvorming. Verder vertegenwoordigen de ledenraadsleden verenigingen uit hun regio en zorgen ervoor dat beleidsplannen en keuzes naar hen worden teruggekoppeld. Hierbij worden ze op verschillende vakgebieden bijgestaan door KNVB-ambassadeurs en tevens krijgen ze input van verenigingsadviseurs en een netwerk van vrijwilligers. De ledenraadsleden fungeren als belangenbehartigers van verenigingen en van het totale Nederlandse amateurvoetbal. Na afloop van het seizoen 2016/’17 vindt een evaluatie plaats, dan is er namelijk voor het eerst een volledig seizoen gewerkt met de nieuwe bestuurlijke structuur. LAATSTE PUZZELSTUK Na de benoeming van de Raad van Toezicht in november 2014 en het aanstellen van een directeur-bestuurder in april 2015 is met het ontstaan van het nieuwe ledenraadmodel een belangrijke en laatste stap gezet in de nieuwe bestuurlijke inrichting van het amateurvoetbal. Op 20 september 2014 werd er in de Verenigingsraad gekozen voor een ledenraadmodel. In het ledenraadmodel bestaat de bestuurlijke structuur uit de voetbalverenigingen (de leden van de KNVB), een ledenraad, een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. In samenspraak met leden van de Verenigingsraad is op zaterdag 30 mei 2015 besloten de definitieve besluitvorming over de invulling van de ledenraad en de hoeveelheid verenigingen die zij gaan vertegenwoordigen op een extra vergadering op 26 september 2015 nader te bespreken. Zaterdag is de beslissing genomen om 30 ledenraadsleden aan te stellen en is de bestuurlijke vernieuwing compleet. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bJBc8wB29u0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Tekst & Video: KNVB