Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Belangrijkste spelregelwijzigingen

<i>Door Dick Visser Landelijke Commissie Spelregels COVS</i> Maar er zijn ook echte wijzigingen, waarbij sommige vooral in het topvoetbal van belang zijn. Zo zal de mogelijkheid om tijdens een strafschoppenserie de volgorde nog te wisselen niet zo snel bij de lagere amateurs een rol spelen, want meestal wordt die volgorde helemaal niet aan de scheidsrechter doorgegeven. Ook de wijziging waardoor een geblesseerde speler op het veld mag worden verzorgd als die blessure het gevolg is van een overtreding waarvoor de tegenstander een kaart gekregen heeft, is bij de meeste amateurwedstrijden niet aan de orde, want daar mogen de spelers toch al op het veld blijven bij een blessure. Belangrijkste wijzigingen (voor scheidsrechters op alle niveaus ) • <b>Aftrap</b> De aftrap hoeft niet meer vooruit te worden genomen. Met name doordat dit op het EK al vaak te zien is, zal deze wijziging wel snel bij de meeste betrokkenen bekend zijn. • <b>Bestraffen ontnemen scoringscans</b> Niet altijd meer een rode kaart bij het ontnemen van een scoringskans in het strafschopgebied. Voorheen was het ontnemen van een scoringskans of doelpunt altijd een rode kaart. Nu is het zo dat als er een strafschop wordt toegekend volstaan kan worden met geel als tenminste de betreffende speler probeerde de bal te spelen. Als dat niet zo is en ook bij duwen, vasthouden of hands blijft het gewoon een rode kaart. Ook buiten het strafschopgebied verandert er niets, er wordt dan immers geen strafschop gegeven. • <b>Gelijktijdige overtredingen</b> Bij gelijktijdige overtredingen wordt de zwaarste overtreding bestraft. (Bij gelijktijdige overtredingen door beide partijen moest voorheen een scheidsrechtersbal worden gegeven.) • <b>Spelhervatting na buitenspel</b> De indirecte vrije schop bij buitenspel wordt genomen vanaf de plaats waar het buitenspel strafbaar wordt, dat kan bij een teruglopende aanvaller dus ook op zijn eigen helft zijn. • <b>Spelhervatting: direct of indirect?</b> Na overtredingen tegen medespelers, wedstrijdofficials en teamofficials wordt het spel nu hervat met een directe vrije schop of strafschop. Aanmerkingen op de leiding worden dus bestraft met een directe vrije schop/strafschop wegens onbehoorlijk gedrag (op dit punt is nog enige discussie over de interpretatie, maar zoals de regel nu is geformuleerd is dit wat er staat). Overtredingen waarbij contact plaatsvindt met de tegenstander worden eveneens altijd bestraft met een directe vrije schop of strafschop. • <b>Overtreding buiten het veld</b> Een overtreding tijdens het spel die buiten het veld plaatsvindt (bijvoorbeeld als een aanvaller langs de buitenkant van de lijn zijn tegenstander probeert te passeren), wordt nu toch bestraft met een vrije schop of strafschop. Een vrije schop wordt dan genomen vanaf de lijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.