Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

De beste Jeugdopleiding van Weert en omstreken.

MMC Weert heeft de beste Jeugdopleiding van Weert en omstreken. Dat mag je zeggen als je kijkt naar het niveau waarop de standaardelftallen (A1, B1, C1, D1, E1, F1) de laatste jaren hebben gespeeld. Hoger dan de concurrentie, dus in dat opzicht zijn we “de beste”. Maar om op dat niveau te blijven is het tijd om een aantal zaken eens tegen het licht te houden.

Omvang Jeugdafdeling

Onze “visvijver” Weert-Zuid vergrijst en grootschalige nieuwbouw is uitgesloten. Daardoor lopen we tegen een kwantitatieve grens aan die kwalijke gevolgen kan hebben. Het is geen vast omschreven wet maar een jeugdopleiding heeft een zekere omvang nodig. De ondergrens wordt bereikt, verder afnemen moet het ledental niet. Met het huidige aantal teams kunnen we nog goed selecteren waardoor de kwalitatieve homogeniteit gewaarborgd blijft. Selecteren is de basis van sterke standaardteams. Standaardteams bepalen de kwaliteit van je opleiding en uiteindelijk de kracht van je eerste 11-tal van elke leeftijdscategorie. Word je “te klein” dan krijg je teams die op een samenraapsel gaan lijken. Iedere zaterdag zien we wel standaardteams van kleine clubs wedstrijden spelen tegen onze A2, C3 of E4. Dan constateer je telkens weer dat we daar niet naar toe moeten.

We hebben geen invloed op de demografische samenstelling van de stad. Dus blijft er maar één optie over. Absoluut de beste zijn. Woon je in Weert en omgeving en je kind kan goed voetballen én je hebt daarbij weinig affiniteit met een specifieke club dan kies je voor MMC Weert. Van Swartbroek tot Altweerterheide en van Laar tot Moesdijk. Als je echt wat wil leren op voetbaltechnisch gebied moet je naar MMC Weert !

Techniektraining

Hoeveel onderdelen er binnen het spel voetbal ook bestaan en hoeveel daarvan ook min of meer belangrijk zijn, techniek blijft de basis van het voetbal. Passen en aannemen, dribbelen en drijven, kappen en draaien, schieten, koppen, tackelen; de volledige beheersing van de manier waarop deze voetbalhandelingen worden uitgevoerd, kan nooit een doel op zichzelf zijn, maar is wel een absolute voorwaarde om tot goed voetbal te komen. Zoals de Limburgse voetbalgoeroe Wiel Coerver het eens zei: ”Je kunt pas studeren als je hebt leren lezen en schrijven”. Ieder positiespel en ieder wedstrijdplan wordt makkelijker uit te voeren en wint aan kwaliteit naarmate de basistechniek van de spelers op een hoger niveau komt.

Onder het motto “Jong geleerd is oud gedaan” gaat MMC Weert voor de jongste leeftijdscategorieën vol inzetten op techniektraining. MMC Weert investeert daarbij door een samenwerking aan te gaan met Colada Voetbalschool Weert (Sandro Simons).  Naarmate de spelers ouder worden en het speelveld groter, wordt gedoseerd team-tactische vaardigheden als veldbezetting, kantelen, druk zetten en doordekken enz. belangrijker.

Stopmotieven

Een ander punt van zorg wat ook terugslaat op de omvang onze Jeugdafdeling is het relatief hoge verloop van voetballers bij de Juniorenteams (Onder-13 en ouder). Dit is een probleem waar de KNVB veel onderzoek naar doet. Uit hun onderzoeken blijkt dat de meest gebruikte stopmotieven zijn "geen tijd” en “geen motivatie meer”.

Tijdgebrek speelt vooral bij de oudere jeugd (O-19 en O-17). Wat motivatie betreft blijkt uit onderzoeken dat als de kwaliteit of het niveau van de trainingen niet overeenkomen met de verwachtingen men dit als demotiverend ziet. Bovendien stoppen velen vaak omdat ze aangeven dat de sfeer in het team niet leuk is; de trainer-coach speelt daarin een belangrijke rol. De trainer-coach leert de kinderen niet alleen hoe zij moeten voetballen, maar is tevens rolmodel en bepaler voor de motivatie van de voetballers. Wij bevinden ons niet in de positie om uit een grote groep kandidaten de meest geschikte trainers en leiders te selecteren. Wij willen voetballers echter zo goed mogelijk opleiden, waardoor we snel kijken naar de technische kant van de training, maar een gezonde relatie met de spelers is minstens zo belangrijk. Conclusie: MMC Weert gaat haar trainers/coaches/leiders professioneel begeleiden en ondersteunen !

De Vrijwilliger

MMC Weert maakt voor wat betreft de opleiding en begeleiding van onze voetballers vrijwel uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Houd je de organisatie tegen het licht heb je steeds weer over de positie en rol van de vrijwilligers, tijd dus voor vrijwilligersbeleid ! In de literatuur kom je een aantal interessante zaken tegen over “de vrijwilliger”. Zoals een onderzoek naar veranderingen in de aard van vrijwilligerswerk. Hier de 3 belangrijkste conclusies:

1.      Betrokkenheid bij het verenigingsleven neemt af. Enerzijds vanwege de multiculturele invloeden anderzijds door tijdgebrek door een steeds breder wordend aanbod van vrijetijdsbesteding.

2.      Consumentisme neemt toe. Het lid gedraagt zich steeds meer als consument en de vereniging wordt steeds vaker gezien als instelling waar je tegen betaling recht heb op diensten.

3.      Door allerlei oorzaken worden er steeds hogere eisen aan vrijwilligers gesteld. De maatschappij in het algemeen is verhard. De verdraagzaamheid heeft plaats gemaakt voor een mijn wil is wet cultuur. Het verenigingsleven van vroeger was socialer, meer gebaseerd op samenhorigheid. Communicatieve vaardigheden en incasseringsvermogen zijn de belangrijkste eigenschappen voor de moderne vrijwilliger.

Vrijwilligerscoördinator

Het is een teken van goed beleid om zo nu en dan eens te kijken hoe anderen omgaan met de onmisbare schakel die vrijwilligers zijn. Of wat onze bond, de KNVB, er over te vertellen heeft. Zodoende is op te maken wat de algemene tendens uit alle verhalen rondom “de” vrijwilliger is: men voelt zich onvoldoende gesteund. Om een en ander in goede banen te gaan leiden gaat MMC Weert werken met een vrijwilligerscoördinator. Belangrijkste taken zijn het pro-actief begeleiden van de vrijwilliger, fungeren als klankbord. Samen met elkaar brainstormen over hoe het beter kan, knelpunten herkennen en aanpakken, eventuele opvolging van vrijwilligers die stoppen op tijd regelen, enzovoort.

Trainerscoach

MMC Weert streeft er al geruime tijd naar om alle standaardteams te laten trainen door vakmensen met officieel erkende certificaten. Daarnaast gaat MMC Weert werken met een trainerscoach die de trainers begeleidt bij het geven van de training. Hij concentreert zich volledig op de kwaliteit en inhoud van de gegeven trainingen. Alle overige zaken die niet met de inhoud en kwaliteit van de training of coaching te maken hebben worden immers opgepakt door de Algemeen coördinator of de vrijwilligerscoördinator. Deze trainerscoach heeft aanwijsbare ervaring, hij weet exact waar hij over praat en kan dat ter plekke toepassen. Wij zijn er van overtuigd dat de aanpak van de 1:1 koppeling van de trainer-coach met een trainerscoach zal leiden tot betere trainers, betere trainingen, betere voetballers en ook invloed gaat hebben op de sfeer rondom het team.

 

Coördinator Indelingen

MMC Weert streeft ernaar om in iedere leeftijdscategorie de meest talentvolle spelers in het standaardteam te plaatsen. Daarnaast zijn er in iedere categorie breedteteams, deze worden samengesteld door een zorgvuldige afweging te maken en rekening gehouden met een breed scala aan factoren. De coördinator indelingen doet voorbereidend, verkennend veldwerk, de definitieve indelingen worden gemaakt in commissievorm.

Tenslotte

MMC Weert werkt al jaren met een Jeugdbeleidsplan. Het is immers onze missie om jongeren op te leiden in de ruime zin van het woord omdat wij geloven dat dit voor onze vereniging van levensbelang is. Daarom is het van belang dat er vanuit één gezamenlijke visie wordt gewerkt, neergelegd in het Jeugdbeleidsplan. Mocht u meer informatie willen omtrent dit plan zijn wij uiteraard bereid hier in een persoonlijk onderhoud dieper op in te gaan.

Rest het nog, om het organisatorische plaatje compleet te maken, te vermelden dat de jeugdafdeling van MMC Weert werkt met 4 algemeen coördinatoren, een absoluut onmisbare en veel geprezen “spin in het web” als het gaat om alles wat er komt kijken om te kunnen voetbalen en trainen. Daarnaast kennen wij binnen de jeugdafdeling nog een aantal zeer gewaardeerde en gespecialiseerde krachten zoals de wedstrijdsecretaris, de coördinator scheidsrechters, de toernooicommissie, de activiteitencommissie, de ledenadministratie, het beheer van accommodatie, materialen en: waar zouden we zijn zonder kantine !

Tel daar dan nog eens bij het team van bijna 100 leiders, trainers, assistent-trainers, keeper-trainers, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en verzorgers, dan mag je met trots zeggen:

…… voetballen leer je bij MMC Weert…… 

Via: MMC Weert