Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

De Tweede Divisie: Derby tussen EVV en Fortuna Sittard?

In het seizoen 2010/2011 kwam er nieuwe competitie in het amateurvoetbal, de Topklasse. Deze nieuwe competitie maakte het mogelijk voor amateurclubs om te promoveren naar de Jupiler League en andersom, clubs uit de Jupiler League konden degraderen naar de Topklasse. Slechts één club maakte gebruik van deze optie, Achilles '29 debuteerde in 2013 als eerste amateurclub in de Jupiler League. Met de invoering van de Tweede Divisie is het geen keuze, maar een verplichting om te promoveren, maar zitten de amateurclubs hier eigenlijk wel op te wachten? Is de Tweede Divisie überhaupt een positieve ontwikkeling voor de amateurclubs? <b>Waarom is de Tweede Divisie ingevoerd?</b> Laten we beginnen bij het besluit van de KNVB om de Tweede Divisie op te richten. Dit besluit werd genomen op 2 december 2014, tijdens de Bondsvergadering. Waar vooraf nog de nodige kritische geluiden waren te horen vanuit het amateurvoetbal, stemden tijdens de Bondsvergadering vrijwel iedereen voor in de invoering van de Tweede Divisie: 57 stemmen voor, 1 onthouding en 3 stemmen tegen. Die KNVB liet weten dat het een gezamenlijk besluit was, van zowel amateurclubs als Betaald Voetbal Organisaties (BVO). De Tweede Divisie moet ervoor zorgen dat het algehele niveau van het Nederlandse Voetbal omhoog gaat. Hans Spiering was destijds Directeur Amateurvoetbal bij de KNVB, in een interview kort na de Bondsvergadering liet hij weten blij te zijn met de komst van de nieuwe competitie. “Door de invoering van de Tweede Divisie, komt iedere club terecht op het niveau waar hij of zij hoort. Terwijl er nu clubs zijn die boven of onder hun niveau voetballen.” Bert van Oostveen, Directeur Betaald Voetbal, liet weten dat er de nodige bezwaren en tegengestelde belangen waren, maar dat deze zijn opgelost. “We weten dat de amateurs niet altijd willen doorgroeien naar een volwaardige Betaald Voetbal Organisatie. Omgekeerd bestaat er de angst bij Betaald Voetbal Organisaties om te degraderen. We hebben heel rationeel alle bezwaren die er zijn op een rijtje gezet en die geprobeerd te tackelen.” In het overzicht hiernaast staat beschreven wat de KNVB wil bereiken met de Tweede Divisie. Op hun site staat: “De mogelijkheid om te promoveren, maar ook om te degraderen, is een extra sportieve stimulans om te streven naar verbetering en dat is goed voor de kwaliteit en toekomst van het Nederlands voetbal.” <b>Hoe gaat de Tweede Divisie eruitzien?</b> De Tweede Divisie komt tussen de Topklasse en Jupiler League in te staan. De competitie zal uit achttien clubs bestaan, veertien amateurclubs en vier beloften-elftallen van BVO's. De nummers 1 t/m 7 van het seizoen 2015/2016 uit beide Topklasse-competities komen in de Tweede Divisie terecht. Daar komen nog vier beloftenteams bij, zodat het totaal op achttien clubs komt. Het zorgt ervoor dat de beste amateurclubs tegen elkaar gaan spelen en daarnaast zullen de talenten van de BVO's te maken krijgen met meer weerstand. Vooral het meespelen van de beloftenteams in de Tweede Divisie was een heikel punt. “Beloften-elftallen trekken over het algemeen niet veel publiek en er kunnen spelers uit het eerste elftal meespelen, waardoor competitievervalsing kan ontstaan. In de onderhandelingen over de Tweede Divisie was het meespelen van de beloften-elftallen echter een harde eis van de KNVB”, zegt Willy Sticker, voorzitter van de CV Topklasse. <b>Wat zijn de licentievoorwaarden voor de Tweede Divisie?</b> Om deel te nemen aan de Tweede Divisie zijn de amateurclubs verplicht om aan een aantal voorwaarden van de KNVB te voldoen. De hele lijst met licentievoorwaarden kunt u vinden via deze link: http://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/1888/licentievoorwaarden-tweede-divisie-en-topklasse. Wij pikken de belangrijkste voorwaarden er voor u uit. De meest besproken voorwaarde gaat over het aantal contractspelers. Als een club promoveert van de Topklasse naar de Tweede Divisie is verplicht om acht spelers onder contract te hebben, voor minimaal twaalf uur per week. In het seizoen daarna wordt dat aantal verhoogt naar dertien contractspelers. De stelling dat hiermee het principe van een amateurclub verloren gaat, weerlegt de KNVB. “Veel clubs in die competities hebben nu al een bepaalde overeenkomst met hun spelers. In feite vragen we de clubs dat nu op dezelfde wijze te regelen, in het kader van transparantie en consistentie.” Met 'die competities', doelt de KNVB op de Topklasse en Tweede Divisie. Daarnaast zijn er nog voorwaarden die verdeeld zijn in verschillende kaders: een sportief, infrastructureel, financieel, juridisch en organisatorisch kader. De trapsgewijze voorwaarden zijn ingevoerd om de stap van het amateurvoetbal naar het betaald voetbal goed te laten verlopen. Ook wil de KNVB eerlijk voetbal nastreven op deze manier. “Door de voorwaarden voor alle clubs gelijk te stellen, voetbalt iedere club onder dezelfde voorwaarden in de competitie.” De licentievoorwaarden zijn ontstaan tijdens de onderhandelingen tussen de KNVB en vertegenwoordigers van de amateurclubs. Willy Sticker geeft aan dat er door beide partijen water bij de wijn is gedaan. “Beide partijen hadden hun eisen. Tijdens de onderhandelingen zijn we elkaar op veel gebieden tegenmoet gekomen. Echter zijn er ook een aantal punten waarbij we geen overeenstemming hebben bereikt. De werkgroep THB, waarin de Topklasse, Hoofdklasse en Belangen Vereniging Amateurs verenigd zijn, heeft geprobeerd om de KNVB ertoe te bewegen enkele punten in het plan te wijzigen, dit is helaas niet gebeurd. Wel is afgesproken dat er aan het einde van het seizoen 2016/2017 een gedegen evaluatie komt, zodat er eventueel veranderingen aan de oorspronkelijk voorwaarden kunnen worden aangebracht.” Op de stelling dat de amateurclubs niet aan deze zware voorwaarden van de KNVB kunnen voldoen, is de reactie van de bond het volgende: “De clubs die al jarenlang op het hoogste amateurniveau actief zijn, voldoen voor het overgrote deel al aan de voorwaarden. Er wordt dus geen metamorfose van de clubs verwacht, echter worden de kaders waar clubs aan moeten voldoen nu duidelijk en voor elke club hetzelfde.” <b>Zijn amateurclubs bereid om te promoveren?</b> Eigenlijk is de vraag of amateurclubs bereid zijn om te promoveren, een overbodige vraag. Clubs zijn namelijk verplicht om te promoveren. Willy Sticker spreekt namens de Topklasse-clubs als hij zegt dat iedere club ook graag wil promoveren naar de Tweede Divisie. “Als voetbalclub streef je, uiteraard, het hoogst haalbare na. Je wil je meten met de beste en op een zo hoog mogelijk niveau actief zijn. Volgend seizoen is dat de Tweede Divisie, dus daar wil je dan ook in spelen.” Bert van Oostveen onderstreept deze gedachtegang: “Ik heb al gehoord dat verschillende amateurclubs zeer enthousiast zijn over de Tweede Divisie en graag de eerste club wil zijn die èn in de Tweede Divisie speelt èn wil promoveren naar de Eerste Divisie.” Een ander bijkomend voordeel van deelname aan de Tweede Divisie is het groeien van de inkomsten, doordat ze meer sponsoren en media trekken. Clubs die de overstap maken van de Hoofdklasse naar de Topklasse merken al een aanzienlijk verschil hierin, bleek uit een onderzoek uit 2011, toen de Topklasse een jaar bestond. Te verwachten is dat de Tweede Divisie eenzelfde effect zal hebben op de clubs die de overstap maken vanuit de Topklasse. <b>Conclusie</b> Amateurclubs, die nu in de Topklasse spelen, willen graag promoveren naar de Tweede Divisie. Ze willen zich bewijzen tegen de beste amateurclubs. Doordat de beste clubs tegen elkaar gaan spelen, zal het algehele niveau ook omhoog gaan. Spelers zullen zich ontwikkelen, waardoor een eventuele stap naar een BVO kleiner wordt. De clubs die uitkomen in de Tweede Divisie zullen moeten voldoen aan een aantal licentievoorwaarden, maar die moeten geen probleem zijn. De voorwaarden die worden gesteld, worden geleidelijk strenger, zodat clubs de tijd hebben om zich aan te passen. Een aantal amateurclubs zijn bang dat ze hun identiteit als amateurclub verliezen, doordat ze contractspelers hebben, maar de clubs blijven in de essentie gewoon amateurs. Daarnaast zullen ze meer inkomsten vergaren, doordat ze interessanter zijn voor sponsoren en media. Naast een grotere begroting, wordt de begroting ook transparanter door de licentievoorwaarden van de KNVB. De invoering van de Tweede Divisie is dus op meerdere fronten een positieve ontwikkeling voor de amateurclubs.