Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Doorschuifregeling Zuid 1 en Zuid 2

Vanaf l april is in de districten Zuid l en Zuid 2 de doorschuifregeling van kracht (artikel 2.3.7. uit hut Handboek competitiezaken amateurvoetbal). Dat betekent dat incidentele wedstrijden, die in het weekend geen doorgang vinden, automatisch doorschuiven naar de dinsdagavond (zaterdagvoetbai en vrouwen), woensdagavond (jeugd) of donderdagavond (zondagvoetbal) in de daaropvolgende week.

Deze regeling geldt in principe voor alle competities in beide districten (dit ter beoordeling van de competitieleiders). ln onderling overleg, met akkoordverklaring van beide verenigingen en met onmiddellijke berichtgeving aan alle betrokkenen, kan van speelavond/-tijd worden veranderd. De niet gespeelde wedstrijden rnoeten echter plaatsvinden in de week die volgt op de oorspronkelijke wedstrijddatum.

Dubbele wedstrijd

Mocht de KNVB al een achterstallige wedstrijd hebben vastgesteld en gaat daarna incidenteel een wedstrijd op zaterdag of zondag niet door, dan heeft de eerder aangekondigde achterstallige wedstrijd voorrang boven de automatisch door te schuiven wedstrijd.