Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Een interview met de nieuwe voorzitter van EHC/Heuts: Jean-Marc Bovens!

Sinds medio 2016 is hij de nieuwe voorzitter van de hoofdklasser EHC / Heuts uit Hoensbroek. Voor velen een onbekende naam in het amateur voetbal ! Eigenaar van Direct-Mail Service Buro in Beek en van Direct Stock & Deliver te Elsloo , onze gast: Jean-Marc Bovens.

Wie is ?

Ik ben geboren 17 juni 1968 te Heerlen. Heb een zoon Tom van 23 jaar die bij SVN in de 3e klas heeft gevoetbald. En ik woon met mijn partner Tessa Vallinga in Geleen.

Opleidingen?

Lagere school in Beersdal Heerlen , MAVO te Bleijerheide en de MDS op het Bernadinus college in Heerlen.

Maatschappelijke loopbaan?

Na militaire dienst ben ik in 1989 gestart bij APG in Heerlen. In 2003 wisselde ik naar drukkerij Leiter Nijpels te Maastricht de oudste drukkerij van Nederland. Mijn volgende stap was bij Rotor Smeets in Eindhoven. En vanaf ben ik zelfstandig ondernemer geworden , op dit moment eigenaar van Direct-Mail Service Buro in Beek en van Direct Stock & Deliver te Elsloo.

Uw affiniteit met voetballen , ooit zelf gevoetbald ?

Die was niet groot , maar dat is inmiddels wel anders geworden. En gevoetbald ? Heel kort bij RKHBS maar ik had al snel door dat , dat het niet ging worden.

Hoe en wanneer bent U voorzitter van EHC/Heuts geworden?

In 2016 stopte de toenmalige voorzitter van EHC/Heuts , Jos Offermans , vrij plotseling en moest men op zoek naar een nieuwe voorzitter . Ik had met EHC/Heuts contact omdat ik er sponsor was/ben. Men heeft mij uitgenodigd voor een gesprek en mer werd mij gevraagd of ik de functie van voorzitter zou willen gaan bekleden. Ik heb er over na moeten denken , overlegd of dit in combinatie kon met mijn activiteiten als ondernemer en uiteindelijk heb ik deze uitdaging aangenomen, ja het was een wel overwogen beslissing.

Heeft U altijd de ambitie gehad in een bestuursfunctie binnen een voetbalvereniging ?

Een bestuur functie wel , maar hoefde niet persé bij een voetbalvereniging . Het lijkt me leuk en een uitdaging om met mensen samen iets te bereiken. En als voorzitter ben ik van mening dat je duidelijk en eerlijk moet zijn. Ik ben voor heldere taakverdelingen met eigen verantwoordelijkheden. Dat moet de basis zijn om optimaal samen te werken. Geef mensen het vertrouwen. Dat doe ik binnen mijn bedrijven ook en ik kan je vertellen het werkt.

Samenwerken met gemotiveerde mensen , vrijwilligers , bestuursleden ,  wie dan maar ook en in welke functie , binnen onze organisatie, dat moet de basis zijn voor de toekomst van EHC/Heuts en daar heb ik alle vertrouwen in !Maar geef hen wel de mogelijkheid om mee te denken, is heel belangrijk. Uiteindelijk heb je iedereen nodig binnen onze vereniging.

De eerste stappen zijn gezet , neem het bestuur , er waren enkele mutaties en die hebben we kunnen invullen met enthousiaste en in mijn ogen capabele mensen, het bestuur is momenteel samen gesteld met de volgende leden : Lars Heuts  -  Ronald Haas ( Cogens advocaten ) – Marcel Dibbets – Joyce Janssen – Hans Tubee – Jos Tubee  - Ralph Tissen – Luc Coenen ( extern financieel adviseur ) Piet Meessen en Jos Linssen en dus ikzelf. Een stabiel team. Op de komende leden vergadering zullen wij dit bestuur aan onze leden voorstellen en de leden op de hoogte brengen van de in mijn ogen positieve ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Hoe is Uw contact mat EHC/Heuts tot stand gekomen?

Dat zal in 2012 -2013 zijn geweest . Theo van Kessel , een goede vriend van mij , heeft het eerste contact tot stand gebracht en ook via Lars Heuts zijn de eerste contacten gelegd.

Waar ligt voor U de uitdaging/doelstelling en Uw toekomst bij EHC/Heuts ?

Zelf denk ik niet dat ik een voorzitter voor het leven ben . Maar als ik ooit weg ga dan moet :

EHC/Heuts een gezonde vereniging zijn met een goede organisatie . Maar ook een vereniging die samenwerkt met andere verenigingen , scholen en natuurlijk met de wijk De Dem, dus wij streven naar een brede samen werking. En heel belangrijk voor ons is om het leden aantal op peil te houden en dit uit te breiden. Het is toch mooi als de ontwikkelingen bij onder andere de jeugd afdeling en ons G voetbal ziet. Maar er zijn ook nog voldoende verbeter punten , daar sluiten wij de ogen niet voor. En ja commentaren zul je altijd houden en dat moet ook , als het maar opbouwend is. En we beseffen ook dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken , maar we gaan er wel mee aan het werk. Dwarsliggers zul je altijd hebben, maar ik heb geleerd : dat zonder dwarsliggers geen trein kan rijden !

Wij hebben vertrouwen in de toekomst van EHC/Heuts.

Belangrijk nieuws was ook de komst van RKVV Heksenberg naar EHC/Heuts naar Uw   sportpark de Dem in seizoen 2018-2019.

Hoe is dit tot stand gekomen en van wie ging het initiatief uit?

De vereniging Heksenberg heeft al eens gebruik gemaakt van onze accommodatie. Dus de contacten waren er al. Maar de basis is gelegd door de beide hoofd sponsoren Lars Heuts en Leon Beerendonk van Mabs 4.0 . Zij hebben een hele goede relatie met elkaar. En vervolgens zijn er diverse gesprekken geweest en is de intentie uitgesproken om deze stap te nemen.

Voorzitter Henk Butink van RKVV Heksenberg spreekt van : verkering-verloven en dan trouwen, hoe is Uw opvatting.

Ik kan mij daar wel in vinden. Er is geen druk , beide verenigingen blijven zelfstandige verenigingen die hun identiteit behouden en die ieder, individueel , huur betalen voor hun activiteiten op sportpark De Dem. Maar er zullen ongetwijfeld kosten posten zijn die wij met elkaar kunnen delen. Dus ja we streven in eerste instantie naar verkering. Op 11 december is de volgende vergadering tussen beide vereniging en zal er verder worden gesproken over de plannen van.

Welke rol heeft de gemeente Heerlen in deze samenwerking gespeeld ?

Uiteraard hebben wij als verenigingen contact gezocht en gehad met de gemeente Heerlen. Wij hebben gesproken met wethouder de Beer en hij staat niet afwijzend tegen over onze plannen.

De leden van RKVV Heksenberg hebben ingestemd met deze samenwerking, hoe is het met Uw leden? Verwacht U nog enige weerstand?

Zoals aangegeven hebben wij binnenkort een algemene ledenvergadering en een van de punten is de komst van RKVV Heksenberg naar het complex De Dem. Ik verwacht niet dat de leden negatief zullen reageren. Er ontstaat een samenwerking en wij gaan onze leden uitleg geven over de situatie en de argumenten. Er ontstaat een win-win situatie! Dit jaar is een jubileum jaar U vereniging bestond op 27 september 100 jaar , maar het grote feest staat gepland in 2018 , met bepaalde redenen?

Ja daar hebben wij inderdaad over nagedacht. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om in ons jubileum jaar 2017-2018 en wel op 25-26-27 mei 2018 het groot jubileum feest te gaan vieren . Op onze vraag om ondersteuning in de organisatie van de feest hebben zich veel vrijwilligers gemeld. Echt enthousiaste mensen waarvan al een gedeelte aan de slag is gegaan . Je ziet de oproepen aan oud leden etc, mooi toch. Het jubileum leeft bij EHC/Heuts en het enthousiasme groeit. Maar EHC/Heuts is een vereniging die bekend staat om hun maatschappelijke en sociale betrokkenheid en dus betrekken wij ook de inwoners van de wijk De Dem , de scholen en buurt verenigingen en iedereen die EHC/Heuts een warm hart toedraagt bij dit feest. Het draaiboek voor dit voor ons unieke feest is klaar en men is nu bezig met het formeren van de diverse commissies.

Dan naar de datum ? Waarom wij deze gekozen hebben , deze datum ligt precies tussen twee van onze grootste toernooien in , op 19-20-21 mei vind op sportpark De Dem ons groot internationaal jeugd toernooi plaats met deelnemende verenigingen uit Nederland , Duitsland en België . Waar meer als duizend speler actief aan zullen deelnemen.

En op 11 juni 2018 is er weer het befaamde , populaire en druk bezochte Vebego Kembit toernooi. Het toernooi voor G teams. Ook dit toernooi is uitgegroeid tot een internationaal treffen voor minder valide sporters . Het G voetbal is binnen onze vereniging niet meer weg te denken en daar zijn we trots op. Maar net zo als bij de jeugdafdeling verdienen alle vrijwilligers een compliment ! Dit toernooi wordt mede ondersteund door Dirk Kuyt foundation , Fonds gehandicapten sport en fonds Limburgse ambassadeurs in de Sport en dan ook de vele sponsoren. We hopen dat beide toernooien een onvergetelijk feest wordt voor de deelnemers en begeleiders . Onze vrijwilligers zijn al volop bezig met de voorbereidingen.

En daar tussen dus het jubileum feest, hopelijk , en dat is niet onbelangrijk speelt het weer bij alle activiteiten mee.

Belangrijk bij ons is het voetbal dat is de basis daar draait het om. Zoals ik eerder heb aangegeven hebben binnen onze vereniging  mensen taken met eigen verantwoordelijkheden. En dat geldt ook bij onze tak voetbal , mensen met kennis en ervaring zijn betrokken bij , senioren , dames , jeugd en G voetbal. Voetbal is het hart van onze vereniging en zij zorgen dat  dit blijft kloppen. Daar heb ik maar een woord voor respect !!!

En dan de vragen van …

 1. Karakter ?

  Sociaal

 2. Levensmotto?

  Genieten

 3. Bewondering voor ?

  Mensen!

 4. Spijt van ?

  Sommige aankopen , nee geen spelers !

 5. Angst voor ?

  Onzekerheden.

 6. Hobby`s ?

  Motor rijden en skiën.

 7. Ambities?

  Bedrijven goed en gezond houden.

 8. Carnaval of wintersport ?

  Wintersport.

 9. Slechte eigenschap ?

  Ongeduldig!

 10. Schouwburg bezoek , boek of film?

  Film , wat ik een goede film vind is A Good Year met Russell Crowe.

 11. Avondje stappen of etentje ?

  Etentje , ik ben een echte Bourgondiër.

 12. Bier , water of wijntje ?

  Ik drink normaal geen alcohol , maar als dan een wijntje.

 13. Wie zijn je voorbeelden ?

  Mijn moeder , zij is helaas te vroeg overleden en enkele vrienden.

 14. Krijg inspiratie van ?

  Mijn medewerkers

 15. Wat zou U absoluut nog eens willen doen ?

  Nog eens , met de motor een reis door Amerika maken.

 16. Ultieme doelstelling ?

  Erkenning krijgen van mijn medewerkers voor het werk dat zij gedaan hebben.

 17. Tot slot , waar zien wij U over 10 jaar ?

  Hopelijk hier , in mijn bedrijf !

Hij vind zichzelf als eigenaar en als bestuurder een team speler , die verantwoordelijkheden durft te delen bij zowel zijn bedrijven als  ook bij de vereniging  EHC/Heuts. Goed van vertrouwen , duidelijk en eerlijk . Hij hecht aan fatsoen normen , is realist, maar ook een winnaar.

Hij is maatschappelijk en sociaal betrokken zijn bedrijven doneren onder andere aan ouderen van de Zonnebloem , de wens ambulance voor zieke kinderen.

Wij hebben kennis gemaakt met een selfmade ma , die als zelfstandig ondernemer midden in de maatschappij staat , met een eigen visie . Iemand die dagelijks omgaat met mensen , gewend is om beslissingen te nemen maar ook een luisterend oor heeft. En nu is hij naast ondernemer ook voorzitter van EHC/Heuts , een nieuwe uitdaging naast zijn drukke bestaan.

Interview en tekst
Hein Smith