Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

EHBO-post, verplicht of niet?

De KNVB verplicht elke vereniging te beschikken over voldoende en gebruiksklare EHBO-voorzieningen, waaronder een brancard. Deze EHBO-voorzieningen dienen voor een ieder - spelers en publiek - steeds goed bereikbaar zijn. Geadviseerd wordt op meerdere plaatsen in het clubgebouw kleine EHBO-verbanddozen met eenvoudige verbandmiddelen beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld achter de bar, in de bestuurskamer, op het wedstrijdsecretariaat en op een centrale plaats (EHBO-kamer of kast) een EHBO-koffer met ruime verbandmiddelen en de verplichte brancard. Een verbandkoffer mag uiteraard niet met een slot worden afgesloten. De inhoud van de aanwezige verbandkoffer(s) en EHBO-dozen dient regelmatig door een gediplomeerd EHBO’er of door de plaatselijke drogist te worden gecontroleerd en aangevuld. Bekijk hier de inhoud van een evenementen/sportverbandset. De brancard dient regelmatig te worden gecontroleerd op inzetbaarheid. Een draagbaar van tentdoek met houten stokken wordt in dit verband niet meer als acceptabel gezien. Het wordt aanbevolen de EHBO-kamer middels verwijsborden in het clubgebouw aan te geven. De beschikbaarheid van een defibrillator (AED) wordt aanbevolen en aangeraden wordt de beschikbaarheid van de AED kenbaar te maken middels enkele verwijsborden. Lees op de website van de Hartstichting meer over de AED. <b>Persoonlijke kennis en vaardigheid</b> De KNVB adviseert minimaal één gediplomeerde EHBO-er of bedrijfshulpverlener aanwezig te laten zijn vóór, tijdens en na verenigingsactiviteiten. Dit mede gelet op het blessuregevoelige karakter van de (voetbal)sport in het algemeen. Naast de aanwezigheid van deugdelijke EHBO-voorzieningen moet er immers óók iemand zijn met de kennis en vaardigheid om daadwerkelijk eerste hulp te kunnen verlenen. <b>Hulpverlening organiseren</b> De vereniging kan personen aanwijzen als zogenaamde (bedrijfshulp)verleners. Zij hebben tot taak om bij een ongeval of noodsituatie de hulpverlening te organiseren en op gang te brengen. Want behalve het verlenen van de allereerste noodhulp zijn ook andere zaken niet minder belangrijk. Denk aan het inschakelen van andere hulpverleningsorganisaties zoals brandweer, politie en/of ambulancediensten. Het is V oorts is het raadzaam te inventariseren welke leden en vrijwilligers/niet-leden in het bezit zijn van een EHBO-diploma en een lijst met namen van deze personen op een voor ieder zichtbare plek in de kantine en/of in de kleedkamers op te hangen. <b>Snel en doelmatig optreden</b> Een bijgewerkte telefoonlijst naast de telefoon met de belangrijkste alarmnummers en namen van contactpersonen, strekt eveneens tot aanbeveling. Het belangrijkste is dat er snel en doelmatig kan worden opgetreden bij een onverwachte noodsituatie, ter beperking van het gevaar voor de werknemers (lees: ‘vrijwilligers’; lees ‘sporters’) en andere aanwezigen. <b>Wéét iedereen dat er een hulpdienst is?</b> Over hoeveel hulpverleners moet uw vereniging beschikken, hoeveel personen moeten er per evenement worden opgeroepen of ingeschakeld? Dat beoordeelt u afhankelijk van de aard en de omvang van de activiteiten op het sportcomplex (trainingen, normale wedstrijddagen, toernooien). Maar bij goede hulpverlening staat voorop dat bij iedereen (alle leden, vrijwilligers, bezoekers) goed bekend is dát er een hulpdienst is en wie als verenigingshulpverleners zijn aangewezen. Bron: KNVB