Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Erik Verberkt (voorzitter UOW ’02) – 'Samen maken wij UOW ’02!'

Onder dit motto gaat onze gast zijn uitdaging aan als voorzitter van UOW `02.

In een huiselijke omgeving en volop in kerstsfeer vindt dit gesprek plaats onder het genot van een glas wijn. Onze gast is tijdens de jaarvergadering van UOW ‘02, op 16 november 2017, gekozen tot voorzitter van UOW `02. Hij is geen onbekende binnen de vereniging. Van 2002 tot medio 2009 is hij ook al bestuurlijk actief geweest bij UOW ’02, eerst als secretaris en vanaf 2003 als voorzitter. Hij is altijd betrokken gebleven bij UOW ‘02. Van 2009 tot eind 2015 was hij mede vanuit UOW ’02 als bestuurder van de Beheerstichting Park ter Waerden, samen met vier andere bestuursleden, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Park ter Waerden. Ook hier eerst als secretaris en vanaf 2012 als voorzitter. MET MENSEN VOOR MENSEN.

 

Wie is Erik?

Ik ben geboren op 4 november 1956 in Schaesberg en nu al bijna 25 jaar woonachtig in Ubach over Worms. Ben getrouwd met Riet en samen hebben wij twee zonen. Bert 32 jaar en woont bij ons thuis en Wouter 30 jaar en woont samen met zijn partner Ashley in Brunssum. Wouter en Ashley verwachten in april 2018 hun eerste kind.  Riet en ik worden dus oma en opa en daar verheugen wij ons erg op.

Wat betekent Kerst en Nieuw voor u?

Kerst is samenzijn, gezelligheid, warmte en sfeer. Het betekent voor mij vooral dingen doen met de familie, maar niet vergeten om aandacht te schenken aan de mensen die het moeilijk(er) hebben.

Ook even geen werk en geen UOW ‘02 en daarmee extra ruimte om andere dingen te doen samen met de familie!

Nieuwjaar …. alweer een jaar om, wat gaat het allemaal snel!

Gezondheid en veel geluk voor een ieder staat voorop. Naar voren kijken betekent voor mij vooral nieuwe kansen. Uitbreiding van de familie met een kleindochter wordt zeker weten nu al het hoogtepunt. Het leven wordt doorgegeven!

Als het om UOW ’02 gaat. Ik ga tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2018 vooral naar voren kijken. Het motto ‘SAMEN MAKEN WIJ UOW ’02’ staat centraal. Ik probeer onze leden en andere aanwezigen mee te nemen in de eerste bereikte resultaten, nieuwsgierig te maken en vooral uit te nodigen om niet langs de lijn te blijven staan. Iedereen moet zich er bewust  van worden dat we het SAMEN moeten doen! Tot slot wil ik iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2018 toewensen!

Opleidingen en vakantiewerk?

Ik ben begonnen op de lagere school in de Kakert en het lager onderwijs heb ik afgemaakt op de Sint Jansschool in Heerlen. Daarna ben ik naar de Henricus Mavo in Heerlen gegaan.  Vervolgens ben ik teruggekeerd naar Schaesberg om daar de HAVO te volgen aan het Eijkhagen College. Op latere leeftijd heb ik diverse cursussen gevolgd en ook nog een MBA-opleiding (Master of Business Administration) succesvol afgerond.

Naast mijn studie en militaire diensttijd heb ik jaren een bijbaantje gehad bij Spar Bruls in de wijk Meezenbroek (1972-1978).

Maatschappelijke loopbaan?

Mijn eerste (echte) werkgever was het ABP waar ik in februari 1978 ben begonnen. Ik heb daar altijd met heel veel plezier gewerkt, veel mensen leren kennen en mij persoonlijk kunnen ontwikkelen. In 2002 ben ik overgestapt naar het UWV. Hier ben ik nog steeds werkzaam als programmamanager. Een gevarieerde functie, voornamelijk gericht op het doorvoeren van organisatorische veranderingen met personele consequenties. Werkzaamheden, die prima bij mij passen. Naast het UWV kantoor in Heerlen ben ik ook wekelijks enkele dagen werkzaam op het Hoofdkantoor in Amsterdam.

In het verleden heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan als (G)MR-lid van de openbare school De Speurneus en als secretaris in het Bestuur Openbaar Onderwijs Landgraaf.

Wat is de affiniteit met voetbal, ooit zelf gevoetbald?

Ja die affiniteit is er zeker. Ik zelf heb gevoetbald en mijn beide zonen zijn actief bij UOW`02. Ik ben als 8-jarige begonnen bij de voetbalvereniging Kakertse Boys in Schaesberg. Tussendoor heb ik enkele “uitstapjes “gemaakt. 2 jaar gevoetbald bij VV Palemig, 1 jaar bij Helios en 1 jaar bij KVC Oranje. De eerste twee verenigingen bestaan niet meer. Tussen de “uitstapjes“ keerde ik altijd weer terug bij Kakertse Boys. Ik heb van 1964 tot 1991 actief gevoetbald. Ik ben mede door blessures gestopt met voetballen.

Door mijn zonen, beiden actief bij RKVV Waubach ben ik vanaf 1992 als toeschouwer weer meer betrokken geraakt bij het voetballen.

In 2002 en de jaren daarna bent u actief geweest als secretaris en enkele jaren voorzitter.

Klopt, dat was in de periode dat RKVV Waubach en RKVV Waubachse Boys besloten om per 1 juli 2002 te fuseren en samen verder te gaan onder de naam UOW `02. Bij de start van de fusieclub ben ik ook bestuurlijk actief geworden eerst als secretaris en daarna als voorzitter.

In juli 2009 besloot u te stoppen als voorzitter van UOW `02. Ja en waarom?

Ik heb vanaf het begin van mijn bestuurlijke functie binnen UOW ’02 aangegeven dit maximaal twee periodes te willen doen. Uiteindelijk zijn het zeven jaar geworden. Eén jaar langer dan “afgesproken”. Ik ben overigens wel de jaren daarna altijd betrokken gebleven bij UOW ’02 en heb nog veel wedstrijden van het 1e elftal bijgewoond.

Ik houd van veranderen en met name met mensen voor mensen iets realiseren. Er stond een nieuwe uitdaging te wachten: het ontwikkelen van Park ter Waerden. Samen met andere vrijwilligers en de gemeente Landgraaf hebben UOW ’02, Atletiekvereniging STB en in eerste instantie Jong Nederland de Beheerstichting Park ter Waerden in het leven geroepen. In de periode 2009 tot 2014 is vanuit de Beheerstichting het volgende gerealiseerd: van de gemeente Landgraaf is het beheer en onderhoud van sporthal Ter Waerden overgenomen in samenspraak met SBLplus, de aanleg van het kunstgrasveld en de tribune voor UOW ‘02, de aanleg van de atletiekbaan voor STB en is de samenwerking met onder meer Chiropractie Rugcentrum Landgraaf en Fysio&fit ter Waerden, BSO Humanitas en Radar aangegaan. Als laatste wil ik het mede ontwerpen en bouwen van het multifunctioneel gebouw Park ter Waerden noemen. Naast de horecagelegenheid, Bei d’r Joep, zijn hier onder meer vijf vergaderzalen te vinden. Verenigingen, bedrijven en scholen maken overdag en ’s avonds veelvuldig gebruik van dit (sport)ontmoetingspunt!

En dan nu weer de voorzittershamer ter hand genomen?

In 2016 ben ik benaderd of ik opnieuw voorzitter van UOW ’02 wilde worden. Daar heb ik lang over moeten nadenken.  Ik heb natuurlijk mijn gezin en mijn werk, waarvoor ik wekelijks enkele dagen in Amsterdam verblijf. Ik ben dus maar beperkt beschikbaar voor UOW ’02. Uiteindelijk heb ik in samenspraak met Riet en het Bestuur van UOW ’02 de knoop door gehakt. Op 16 november 2017 tijdens de jaarvergadering ben ik tot voorzitter gekozen.

Niet onbelangrijk bij het maken van deze keuze is het gegeven, dat UOW ’02 een mooie en gezonde vereniging is, die ik al vanaf 2002  een warm hart toedraag en die in de regio een begrip is geworden. Als je dan iets kunt betekenen voor deze vereniging, moet je niet alleen langs de lijn blijven staan. Voorts wil ik proberen aan te tonen, dat je met weinig tijd toch iets voor een vereniging  kunt betekenen. Niemand heeft tegenwoordig veel tijd! VERBINDINGEN LEGGEN, DAT STREEF IK NA!  

Is het bekleden van een bestuursfunctie voor u altijd een ambitie geweest?

Nee, wel met mensen voor mensen iets doen, vind ik belangrijk. Door in het bestuur zitting te nemen, kun je wel eerder invloed uitoefenen en richting geven aan datgene wat de leden  graag zien gebeuren.

Hoe zou u zich omschrijven als voorzitter?

Laat ik beginnen, dat ik geen voorzitter wil zijn van alleen het eerste team. Ik wil een voorzitter zijn voor de bijna 700 leden van UOW ‘02! Voorts is belangrijk, dat UOW ’02 goed wordt vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden, die de vereniging, met name in de regio, kent.

UOW ’02 is in eerste instantie een voetbalvereniging. Door de omvang kent deze vereniging ook kenmerken van een bedrijf.  De uitdaging is om langs de weg der geleidelijkheid een pad te vinden om het “bedrijf UOW ‘02”, op een voor een ieder leuke manier te organiseren als vereniging samen met veel vrijwilligers. Dat betekent onder meer:

- Onderscheid maken in functies naar het model richten, inrichten en verrichten;
- Naar talenten en competenties zoeken binnen de vereniging en de directe omgeving;
- Activiteiten daar waar mogelijk ook meer en eerder projectmatig uitvoeren;
- Processen continue willen verbeteren en
- Mensen eigen verantwoordelijkheden geven zodat ze ook (verder) kunnen groeien in hun eigen ontwikkeling.

Als voorzitter neem ik natuurlijk een aantal dingen mee, die ik in op mijn werk en in mijn leven heb meegemaakt en die probeer ik in te passen in de vrijwilligersorganisatie UOW `02. Communicatie is daarbij essentieel. Belangrijk is in dat kader om doelgericht, tijdig en duidelijk te communiceren.

Ik zal als voorzitter geen moeite hebben om (onderbouwde) besluiten te nemen, maar ook niet om besluiten te herzien op basis van goede argumenten!

In de periode vóór de ledenvergadering van 16 november jl. heb ik met ruim 30 personen van binnen en buiten UOW ’02 gesproken. Uit die gesprekken is onder meer gebleken, dat UOW ’02 een mooi sportpark heeft, een goed georganiseerde vereniging is, waar veel mogelijkheden zijn, maar ook een vereniging  waar zaken verbeterd kunnen worden. Nog belangrijker is, dat nagenoeg alle personen waarmee ik heb gesproken de bereidheid hebben om iets te blijven en/of te gaan doen binnen UOW ’02.

Tot slot: Ik ben als persoon sociaal, transparant, eerlijk en duidelijk. Vanuit de gedachte “met  mensen voor mensen iets betekenen” ga ik aan de slag. Maar alleen kan ik het niet, vandaar de slogan: SAMEN MAKEN WIJ UOW`02!

De slogan wordt ondersteund door het nieuw logo waaruit blijkt dat het mensenwerk is en dat we samen moeten bouwen! 

Heel belangrijk is ook de vraag, wat voor soort vereniging willen wij zijn?


UOW ‘02 heeft als doelstelling: “Het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen". 


Om deze algemene doelstelling kleur te geven, streven wij de volgende doelstellingen na:

 

- UOW ‘02 wil een goed geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze uitstraling;

- UOW ‘02 wil een prestatieve vereniging zijn met tegelijk ruimschoots aandacht en ruimte voor de recreatiesport;

- UOW ‘02 wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn;

- UOW ‘02 wil voor haar activiteiten gebruik maken van een goed opgeleid kader van vrijwilligers op een moderne, goed onderhouden accommodatie;

- UOW ‘02 wil een familievereniging zijn met een clubhuis waar de verenigingsbevolking graag  vertoeft;

- UOW ‘02 wil een vereniging zijn waar sportiviteit hoog in het vaandel staat en waar andere verenigingen met plezier naar toe komen en

- UOW ‘02 wil een vereniging zijn met sterke wortels in de buurt Ubach over Worms en die open staat voor samenwerking met andere verenigingen.


UOW ’02 wil laten zien dat iedereen welkom is bij onze vereniging!

Uw ambitie als voorzitter?

Als eerste goed luisteren naar de leden. Voetballende leden en vrijwilligers in dat kader vooral faciliteren en ondersteunen. Als voorzitter ben ik voor én van het samenwerken, ik ga altijd in gesprek, nee kun je nog altijd zeggen. Dat kun je ook zien aan mijn motto: “Samen maken wij UOW ‘02.”

Samenwerken met en leren van sponsoren, andere verenigingen en instanties.  Daar moet je als UOW ‘02 altijd naar blijven streven. Samen ben je sterker!

Recentelijk heb ik gezegd, dat wij de best georganiseerde voetbalvereniging van Parkstad willen zijn met het mooiste sportcomplex in Parkstad. Een stabiele 2e klasser met inzet eigen jeugd is de uitdaging waar we voor gaan.

Voordat we naar de vragen gaan, wat  betekent UOW ‘02 voor u?

UOW ’02 is een vereniging waar ik trots op ben. Waar ik energie uit haal. Maar waar ik vooral ook contacten leg. UOW ’02 is voor mij ook een grote leerschool in het leven.

Dan de vragen van …

Karakter?

Sociaal en verbindend.

Levensmotto?

Kijk vooruit en zie de kansen. Over het verleden kun je een boek schrijven.

Bewondering voor?

Iedereen, maar als ik dan toch één ding eruit moet lichten. Alle mensen in de omgeving van mijn verstandelijk gehandicapte zoon Bert. Het is bewonderenswaardig hoeveel mensen Bert hebben ondersteund en nog steeds ondersteunen om een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Als gezin hebben wij daar veel plezier van en Bert voorop.

Spijt van?

Nergens.

Angst voor?

Om mensen onnodig te kwetsen.

Hobby`s?

Uiteraard voetbal. Ik vind het verder leuk om in de tuin te werken en in mijn eigen tempo rennen, vind ik ook ontspannend.

Ambities?

Om dingen te blijven doen voor en met mensen.

Carnaval of wintersport?

Carnaval.

Slechte eigenschap?

Ik kan ongeduldig zijn en te ver voor de “muziek” uitlopen.

Schouwburg, boek of film?

En dan met een brede lach, ik wil liever bestuurder zijn! 

Avondje stappen of etentje?

Etentje, “family time”.  

Bier, water of wijntje?

Ik drink ze alle drie.

Wie zijn uw voorbeelden?

Ik heb niet specifiek een naam. Wat ik interessant vind, is het volgen van politieke debatten op TV. Mensen volgen, die liefst onopvallend toch doelen weten te bereiken voor andere mensen.

Krijg inspiratie van?

Mensen die zich persoonlijk ontwikkelen hoe klein de stapjes ook. Nieuw voor mij zal ook het zien opgroeien van mijn eerste kleindochter zijn, waarop ik mij steeds meer verheug.  

Wat zou u absoluut nog eens willen doen?

Mijn oude jeugdvriend in Thailand opzoeken.

Ultieme doelstelling?

Samen met mijn gezin gelukkig blijven!

Tot slot, waar zien we u over 10 jaar?

Als toeschouwer bij UOW ’02 samen met mijn kleindochter.

Vandaag hebben we kennis gemaakt met een charismatische man, die vol zit met ideeën. Een teamspeler met een visie. Maar ook is hij sociaal, open en eerlijk en iemand die kan delen en zoals hij aangeeft een verbinder is. Hij heeft een breed netwerk waar UOW ’02 gebruik van kan maken.

Maar ook is hij trots op zijn gezin, echtgenote Riet, zijn zonen Bert en Wouter en schoondochter Ashley. Een persoon die midden in de maatschappij staat. We eindigen zoals we begonnen zijn met zijn motto: SAMEN MAKEN WIJ UOW`02.

Tekst en interview
Hein Smith