Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Fusie als noodzaak voor voortbestaan: vv Hellas

In tegenstelling tot Sporting Sittard en SCM hebben ze er in Klimmen en Ransdaal niet voor gekozen om de oude clubkleuren in de nieuwe huisstijl te behouden,maar om in alle opzichten een nieuwe start te maken. "Verder wilden we geen rood of geel - kleuren die veel gebuikt worden in het voetbal- nemen", vertelt Manon Faessen,die samen met Bart Winthagen als fusiemanager optrad. "De combinatie paars-wit geeft vv Hellas een unieke en herkenbare kleurencombinatie binnen de regio. "Ook met de naam maakt vv Hellas een geheel nieuw begin. "We laten Klimmania TC en SCKR achter ons",vertelt Faessen. "Toch heeft de nieuwe naam een duidelijke link met beide dorpen. In de zeventiger jaren werd in Ransdaal handbal gespeeld op het terrein van SCKR. Later verhuisde de vereniging naar Klimmen en werd de verenigingsnaam omgedoopt in 'handbalvereniging Hellas'. Het kleedlokaal dat door de handbalvereniging gebruikt werd wordt tot op heden door de 'oudere garde' nog steeds het Hellas-lokaal genoemd." Er was nog geen strikte noodzaak voor een fusie,maar met het oog op de toekomst wilden beide clubs hun krachten bundelen voordat een fusie onvermijdelijk zou blijken,geeft Faessen aan. "Klimmania TC en SCKR waren 2 financieel gezonde voetbalclubs die een prominente plek innamen in het verenigingsleven van Klimmen en Ransdaal. Toch, zoals bij veel verengingen in Limburg,hadden beide clubs te maken met een dalend ledenaantal. Dat had tot gevolg dat het steeds moeilijker werd om alle elftallen (jeugd en senioren) voldoende bezet te houden. Om de financiële positie voor de toekomst en de sportieve ambities voor de lange termijn zeker te stellen,moesten we actie ondernemen, zeker nu we zelf de regie nog in handen hebben. "Nadat beide besturen elkaar hadden gevonden in de fusieplannen,bleken ook de leden massaal achter de fusie te staan. Beide ledenvergaderingen namen het fusievoorstel met nagenoeg unanieme stemmen aan. De club blijft vooralsnog gebruik maken van beide oude sportcomplexen,vertelt Winthagen. "De huidige locaties in Klimmen en Ransdaal zijn te klein om alle elftallen van de nieuwe fusieclub te kunnen herbergen. Een nieuwe accommodatie op een centrale locatie is essentieel voor Hellas. Als we verhuizen naar Klimmen of Ransdaal bestaat de kans dat leden zullen afhaken. Minimaal voor de komende 2 seizoenen zullen alle elftallen op toerbeurt een half jaar in Ransdaal en een half jaar in Klimmen spelen en trainen. In de tussentijd stellen we alles in het werk gesteld om het fundament te leggen voor een nieuwe accommodatie op een centrale plek. Daarvoor is steun van de gemeente essentieel." Tekst: Frank Benneker