Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Halt-Traject voor voetballers

,,Het doel is om bewustwording te creëren bij voetballers die te ver gingen op het voetbalveld, maar wel een tweede kans verdienen”, aldus interim-directeur amateurvoetbal Hans Spierings van de KNVB. ,,Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds kan dit bijdragen aan meer sportiviteit en respect op de voetbalvelden. Daarmee wordt dit project onderdeel van een breed pakket van acties dat we met iedereen in het voetbal uitvoeren. Anderzijds kunnen we als voetbalbond mogelijk een bijdrage leveren aan het beïnvloeden van jongeren die buiten het voetbalveld wellicht ook weleens buiten de lijnen kleuren.” Directeur Arina Kruithof van Halt: ,,Belangrijk is om in een vroeg stadium in te grijpen bij grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging om te voorkomen dat gedrag van kwaad tot erger gaat. Tijdens de straf bespreken we met de jongere wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. Door zijn ouders, de vereniging en de gedupeerden te betrekken, zorgen we ervoor dat zij allen weer verder kunnen met waar het om gaat: een veilige en sociale vereniging waar je met plezier voetbalt.” <b>Sport en gedrag interventie</b> Het programma ‘sport en gedrag interventie’ dat de voetballers gaan volgen, bestaat uit drie fases. In de eerste fase vindt een startgesprek plaats met Halt en de ouders. Tijdens deze eerste fase maakt de voetballer met behulp van Halt een profiel van zichzelf. Op deze manier wordt de speler zich bewust van wat hij heeft gedaan. Daarnaast maken Halt, de jongere en zijn ouders afspraken over de tweede fase. Deze bestaat uit het oefenen en voeren van een excuusgesprek. De voetballer moet een excuusgesprek voeren met diegene tegen wie hij/zij de overtreding beging. Ook moet de jongere een leeropdracht uitvoeren, bijvoorbeeld het geven van een presentatie over gedragsregels bij de eigen voetbalvereniging. Tot slot evalueert de voetballer in de laatste fase het traject met een medewerker van Halt en stelt op basis van het eindgesprek een gedragscode voor zichzelf op. <b>Voor jeugdspelers</b> Spelers die voor dit traject in aanmerking komen, zijn spelers tussen de twaalf en achttien jaar die door de tuchtcommissie een uitsluiting van minimaal zeven wedstrijden hebben gekregen. Dergelijke straffen volgen na bijvoorbeeld het beledigen van de scheidsrechter, het verbaal bedreigen van de tegenstander, natrappen of spuwen naar een tegenstander. Gedurende het experiment is het traject niet te volgen door spelers die een exces begingen. De KNVB wil eerst de effectiviteit ervan meten, voordat spelers die buitensporig fysiek of verbaal geweld gebruikten in aanmerking komen voor strafvermindering. <b>Doorvertaling naar de sport</b> De interventie is een doorvertaling van de Halt-straf naar de sport. De Halt-straf is een straf die wordt uitgevoerd door Halt en valt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Jaarlijks worden ongeveer 17.000 straffen naar Halt verwezen door politie, het Openbaar Ministerie of Bijzondere Opsporingsambtenaren zoals leerplichtambtenaren. Deze ervaring en expertise wordt nu ingezet om het sportklimaat nog veiliger te maken. <b>Naar een veiliger sportklimaat</b> Het Halt-traject wordt gefinancierd vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dat is een initiatief in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Spierings: ,,De KNVB is verheugd dat minister Schippers geld vrijmaakt om de mogelijke meerwaarde voor de maatschappij van dit Halt-traject via het voetbal te onderzoeken. Onze verwachting is dat jongeren zich na het Halt-traject beter gedragen, zowel binnen als buiten het voetbal. Zij worden namelijk bewust gemaakt van hun gedrag en de consequenties daarvan.” Tijdens en na afloop van de proefperiode doen Halt en de KNVB onderzoek naar de effectiviteit. Op basis daarvan kunnen alle betrokken partijen bepalen in welke vorm het experiment een vervolg krijgt en op welke wijze dat structureel gefinancierd kan worden.