Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Heeft de zesde klasse nog toekomst in district Zuid II?

Waarnemend KNVB district Zuid II manager Vincent Oomen reageerde als volgt naar de regionale nieuwswebsite Heerlen.gezien.nl over dit thema: “Nou, het lijkt me goed om eerst de situatie te schetsen zoals die nu is. De zesde klas zal ook volgend jaar nog bestaan. We houden ons namelijk aan de promotie – en degradatieregeling zoals die met de clubs is afgesproken. De nummers elf en twaalf degraderen uit de vijfde klas. Dat zijn in totaal zestien clubs die worden vervangen door de vier kampioenen uit de zesde klas aangevuld met nog twaalf andere teams. Maar ik kan niet ontkennen dat de toekomst van de zesde klas ook bij ons een agendapunt is. Maar daar zal het districtscollege – het vroegere districtsbestuur – niet zomaar een beslissing over nemen. Er zullen in april bijeenkomsten komen waarin ploegen uit derde, vierde en vijfde klas gevraagd worden hoe zij de toekomst zien en hoe zij staan tegenover een indeling met veertien teams per poule. Er zal ook informatie gegeven worden over de manier waarop de indeling in de klassen geregeld wordt, waarbij de afstanden tussen clubs automatisch berekend zullen worden. Daarbij moeten we uiteraard ook rekening houden met eventuele fusies, maar het is op dit moment nog te prematuur om daar iets over te zeggen. Als er massaal gekozen zou worden voor uitbreiding zou dat kunnen betekenen dat een opheffing van de zesde klas voor de hand komt te liggen. Maar nogmaals, dat zal niet zomaar gebeuren. De clubs hebben in dit hele gebeuren een belangrijke stem’’, aldus Oomen tegenover Heerlen.gezien.nl. Daarnaast worden de afstanden die clubs moeten afleggen in de zesde klasse steeds groter. Omdat zuid II over vier zesde klassen verdeeld is, moeten clubs vaak ver reizen. Dit komt juist een zesdeklasser niet ten goede en verdwijnt het plezier om tegen kleine omringende dorpen te spelen. Kortom, misschien is het wel beter dat de zesde klasse definitief verdwijnt en staan de clubs hier niet eens onwelwillend tegenover.