Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Het fusieproces van VV Hellas

In de Wandelgangen ging op bezoek bij VV Hellas. De fusieclub die een droomstart maakte. Niet alleen kwam het eerste team tot promotie en mag het dit seizoen uitkomen in de derde klasse, ook de leden en achterban zijn uiterst tevreden. Voorzitter Eric Horsman, vice voorzitter Theo van Oppen, penningmeester Jac Senden en secretaris Frank Deguelle houden de lijnen binnen de fusieclub strak in de gaten. Gesteund door de vele bestuursleden en niet te vergeten, de vrijwilligers kijkt Hellas terug op een goed verlopen fusie. <b>Wanneer en waarom zijn de gesprekken gestart om te komen tot een fusie tussen beide partijen?</b> In 2012 is men gestart met de eerste gesprekken. Het initiatief kwam van de vereniging SCKR. Theo van Oppen: ''Op een bepaald moment tijdens een van onze vergaderingen werd gesproken over een lange termijnvisie. Hoe lang zouden we het nog kunnen redden? 4 of 5 jaar alle eindjes aan elkaar knopen maar wat daarna? We hadden al een samenwerkingsverband op het gebied van jeugdvoetbal met RKSVB, maar dat liep niet zoals wij gehoopt hadden. Daarop hebben wij een mailtje gestuurd naar bestuur Klimmania TC met verzoek of het mogelijk was tot gesprek over fusie'', aldus van Oppen. Eric Horsmans, sinds twee dagen benaderd om voorzitter van Klimmania TC te worden kreeg op zijn eerste vergadering als agenda punt het verzoek SCKR. Ook bij Klimmania was men het snel eens. Laten we een overleg starten en kijken of we een basis kunnen vinden. Klimmania TC had genoeg leden maar niet voldoende bezetting van spelers voor diverse teams. <b>Op 22 februari 2012 was de officiële vergadering bij beide verenigingen en volgde er een stemming.</b> Zowel bij Klimmania TC als bij SCKR waren de stemmingen een teken van vertrouwen in beide besturen en stemde men in met absolute meerderheid van stemmen voor de fusie. <b>Dus de klik tussen beide besturen was er direct daar maar hoe stond het met de wederzijdse verwachtingen en eisen?</b> Ook hierin vonden beide besturen elkaar snel. Men kon invulling geven aan elkanders verwachtingen en eisen was vanaf begin geen item. Er werden direct 2 fusiemanagers aangesteld , toezichthouders , beide geen lid van een van de twee vereniging. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de voortgang in het fusie proces in gang bleef en adviseerden op de achtergrond. <b>Hoe verliepen de besprekingen?</b> Op vrijdag 13 april 2012 was de eerste bijeenkomst van beide besturen op nog geen 100 meter afstand van het sportcomplex van RKSVB. Binnen een uur waren beide besturen het eens, er zou een nieuwe fusieclub komen binnen de kernen Klimmen en Klimmen Ransdaal. De eerste daad zou een power point presentatie zijn ,niet collectief maar afzonderlijk in ieders eigen clubgebouw. Beide besturen wilden het eigen initiatief tot het komen van fusie in eigen handen houden. <b>Daarna volgde er de taakverdelingen binnen bestuur, benaderen van sponsoren en overleggen met gemeente.</b> Vanaf 13 april 2012 is er altijd samen vergaderd. Er ontstond een bestuur van 18 personen die allemaal zeer enthousiast waren en hun steentje wilden bijdragen tot het succes van deze fusie. Mede door groot aantal bestuursleden was het invullen van de taken en het samenstellen van de commissies vormde dan ook geen enkel probleem. Men sprak af om de eerste twee jaar gebruik te blijven maken van beide accommodaties en gedurende deze twee jaar te onderzoeken wat de beste oplossing zou zijn voor een accommodatie. Er zijn drie opties: Complete nieuwe accommodatie, accommodatie van Klimmania TC of accommodatie van SCKR. Op dit moment is er een constructief overleg met de gemeente waarin de diverse opties worden besproken. Het eerste besluit dat men nam was dat de jeugdteams van beide verenigingen reeds in competitieverband in het seizoen 2012-2013 zouden samengaan. Dit was de eerste test en wat bleek was dat ouders van jeugdspelers en de achterban van beide verenigingen enthousiast en reageerden en geen moeite dat er wedstrijden op twee complexen gespeeld werden. Het eerste punt was binnen. In dat zelfde seizoen speelden beide eerste elftallen in dezelfde klasse dus ook tegen elkaar. Resultaat na beide wedstrijden waren kantines overvol en was er volop feest, en dus was ook het tweede punt binnen. Klimmania TC slaagde erin om te promoveren naar de vierde klasse zodat fusie vereniging mocht starten in de vierde klasse. <b>Hoe zijn nu de verhoudingen met de gemeente Voerendaal?</b> In het begin stroef, ondanks de open communicatie van de verenigingen bleef de politiek passief en toonde geen enkel initiatief. Binnen de gemeente dacht men aan goedkope en makkelijke oplossing. Enkele lokalen bijbouwen op complex van Klimmania TC en fusieclub kan van start, maar zo simpel is en was het niet. Inmiddels is men bij gemeente tot inzicht gekomen en vinder er met regelmaat besprekingen plaats met wethouder Leunissen en zijn ambtenaren. <b>De sportieve basis was er, bijna 500 leden. Is het gelukt om alle teams begeleiding te geven die zij nodig hadden?</b> Dit was voor het bestuur nog een hele klus, met 11 jeugdteams en 8 seniorenteams geen gemakkelijke opgave. Maar gelukkig waren er vele vrijwilligers uit beide verenigingen die hun medewerking gaven en momenteel is de situatie zo dat ieder team hun leiders heeft. <b>Na de succesvolle integratie van beide jeugdafdelingen was de volgende stap, het samengaan van de seniorenafdelingen, kunt u aangeven hoe dit verlopen is?</b> Senioren kijken anders aan tegen een fusie en ook het samenstellen van selecties, dat was duidelijk. Toch is het gelukt om alle senioren teams optimaal te bezetten. Ons eerste team bestond en bestaat uit alleen maar spelers uit onze beide oude verenigingen. Ook na het kampioenschap kregen wij een duidelijk signaal; het eerste team bleef collectief bij elkaar en men had geen behoefte aan spelers van buitenaf. De selecties hebben woord gehouden er zijn binnen de selectie geen mutaties geweest, niemand is vertrokken en iedereen is gebleven. Saamhorigheid is wat hoog in het vaandel staat bij VV Hellas. Dat zie je ook terug in de sportieve resultaten. Naast eerste team heeft het tweede elftal nacompetitie gehaald en zijn diverse jeugdteams kampioen geworden. Een betere start kan men zich in het eerste fusie jaar niet wensen. Vol vertrouwen ziet het bestuur uit naar het tweede seizoen waarin het vlaggenschip onder leiding van de nieuwe trainer Guido Leunissen uit zal komen in de derde klasse. <b>Hoe is men gekomen aan de naam vv Hellas en hoe staan de sponsoren tegenover de fusie?</b> Er is lang nagedacht over de nieuwe naam, we hebben prijsvraag uitgeschreven, totdat er een goede suggestie kwam. Op complex van Klimmania TC is ooit een handbalvereniging actief geweest. Zij waren actief onder de naam Hellas en zo zijn wij aan onze nieuwe verenigingsnaam gekomen. Sponsoren zijn de verenigingen trouw gebleven. Er waren veel dezelfde sponsoren bij beide verenigingen en die blijven komende jaren hun afspraken nakomen. Sterker nog, er zijn vele sponsoren die inmiddels een meerjarige overeenkomst met ons hebben afgesloten. Dus de basis voor sponsorbeleid is gelegd. <b>Hoe ziet huidige bestuur de toekomst van VV Hellas?</b> Er is een gezamenlijk doel. Wij willen een vereniging zijn die er is voor de gehele gemeenschap, zowel voor Klimmen-Ransdaal alsook voor Klimmen. De inwoners zijn samen met de overige verenigingen de basis om te komen tot succes. Zij kunnen zorgen voor een breed draagvlak, betrokkenheid en saamhorigheid. De koers is uitgezet, de start gemaakt, contacten gelegd en met ondersteuning van alle vrijwilligers, supportsvereniging 'd'r Supporter' en de club van 50 heeft het bestuur alle vertrouwen in een mooie toekomst in hun VV Hellas en de dorpskernen Klimmen-Ransdaal en Klimmen. Ze bestaan echt nog, de vrijwilligers die het hart op de juiste plek hebben zitten. In de Wandelgangen heeft ze recent mogen ontmoeten en zoals de voorzitter zegt; ''Klimmen en Klimmen-Ransdaal is niet langer groen of blauw maar alles en iedereen kleurt PAARS''.