Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Kamervragen over matchfixing in het amateurvoetbal

De landelijke media kopten de laatste weken onder andere met 'Matchfixing plaag in het amateurvoetbal', 'Wijdverbreide omkoping in het amateurvoetbal' en 'Matchfixing amateurvoetbal schering en inslag'. Uit een rondgang van RTL Nieuws onder 428 amateurclubs bleek zelfs dat 120 verenigingen bekend waren met manipulatie in het amateurvoetbal. Van omkoping met gratis drank tot flinke geldbedragen, het kwam allemaal naar voren. Het onderwerp vormt een voedingsbodem voor een flinke discussie in voetballand en ver daarbuiten. In de Tweede Kamer deed het van Dekken (PVDA) en Bruins Slot (CDA) op 22 mei j.l. zelfs besluiten om schriftelijke vragen in te dienen bij minister Edith Schippers (VWS) en Ard van der Steur (Veiligheid en Jusititie). Deze vragen vindt u <a href="http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z09293&did=2015D19055"> HIER </a>. Een schriftelijk antwoord wordt verwacht over drie weken: <b>Vraag 1</b> Kent u het bericht «Matchfixing in amateurvoetbal aan orde van de dag»? (NRC, «Matchfixing in amateurvoetbal aan orde van de dag», 16 mei 2015) <b>Vraag 2</b> Deelt u de mening dat het ongeoorloofd beïnvloeden van sportwedstrijden, zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal, bijzonder ongewenst is, en het imago van de sport onherstelbaar kan beschadigen? <b>Vraag 3</b> Welke acties onderneemt u momenteel om matchfixing te bestrijden? Welke extra acties ziet u voor u, en bent u bereid deze in te zetten ter bestrijding van matchfixing in het amateurvoetbal? <b>Vraag 4</b> Welke strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke instrumenten, dan wel protocollen, reglementen en/of codes bestaan er om matchfixing in het amateurvoetbal te bestrijden? <b>Vraag 5</b> Welke voorlichtende en tuchtrechtelijke taak heeft de KNVB volgens u in dezen? <b>Vraag 6</b> Welke mogelijkheden ziet u voor de sport om amateurvoetballers te stimuleren matchfixing eerder en meer bij de KNVB te melden? <b>Vraag 7</b> Wanneer is sprake van zo’n ernstig geval van matchfixing in het amateurvoetbal dat het Openbaar Ministerie er bij betrokken wordt? <b>Vraag 8</b> Deelt u de mening dat onvoldoende prioriteit van het OM voor aanpak vanmatchfixing in het profvoetbal ook een verkeerd signaal afgeeft naar amateurvoetballers?