Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

KNVB: Ledenraad vervangt verenigingsraad KNVB

Alle voetbalverenigingen kunnen op 2, 3 en 4 december stemmen om te bepalen wie in de ledenraad komt. In totaal zijn er bijna zeventig kandidaten, verdeeld over dertig kieskringen. Per kieskring wordt er één ledenraadslid gekozen De ledenraad is straks het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het amateurvoetbal. De raad krijgt als taak het vaststellen en controleren van beleid en de begroting. Met het ledenraadmodel wil het amateurvoetbal dicht bij de verenigingen en leden staan. Verenigingen kiezen zelf wie hen in deze ledenraad vertegenwoordigt. Herkenbare vertegenwoordigers per kieskring waar je als vereniging op kunt bouwen. Alle amateurvoetbalverenigingen van Nederland zijn ingedeeld bij een kieskring. Bij de indeling zijn de gemeentegrenzen aangehouden. Eén bestuurder van de vereniging stemt namens de vereniging en haar leden. Het aantal stemmen dat wordt uitgebracht is gelijk aan het aantal leden vermeerderd met één stem voor de vereniging. Een vereniging met 500 leden heeft dus 501 stemmen. Personen die wel lid zijn van de KNVB, maar niet van een vereniging brengen direct hun persoonlijke stem uit. Wij roepen alle verenigingen op de kandidaten te bekijken en deze binnen de vereniging te bespreken, zodat op 2, 3 of 4 december de voorkeur voor een kandidaat kan worden uitgesproken. Hoe werkt de organisatie Ledenraad? * Het is het hoogste besluitvormende orgaan * Het houdt een voorjaars- en najaarsvergadering * Vormen kaders voor Beleid & Financiën * Directe vertegenwoordiging voor de achterban De taken van de Ledenraadslid in de regio * Signaleren van vragen van de verenigingen * Contact onderhouden met de KNVB-medewerkers * Bijwonen van bijeenkomsten van verenigingen De KNVB heeft afgelopen week ook een directeur bedrijfsvoering aangesteld. Meta Römers komt per 1 januari 2016 in dienst en wordt onder meer verantwoordelijk voor de financiën van de sectie amateurvoetbal en het personeelsbeleid. Door haar komst kan directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zich meer richten op de voetbalverenigingen. "We zijn een nieuwe weg ingeslagen bij de KNVB", zegt Van der Zee. "We willen veel dichter bij onze verenigingen staan. De democratisch gekozen ledenraad is daar een voorbeeld van. Maar we vinden het ook belangrijk dat de directeur amateurvoetbal veel meer contact heeft met verenigingen, want zij zijn het belangrijkste. Met de komst van Meta krijg ik daar de tijd voor." Römers (45) komt over van Randstad Nederland, waar zij diverse directiefuncties bekleedde. Zuid II kan kiezen uit de kieskringen 12, 13, 14 & 15. Nieuwsgierig wie zich kandidaat hebben gesteld. <a href="http://www.knvb.nl/info/14833/verkiezing-ledenraadsleden" target="_blank">Klik hier</a> Wilt U weten onder welke kieskring uw gemeente/voetbalvereniging valt? <a href="http://www.knvb.nl/over-ons/over-de-knvb/ledenraad" target="_blank">Klik hier</a> en klik op PDF bestand Kieskring, uit welke Gemeente bestaat elke kieskring