Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

KNVB-onderzoek naar tevredenheid verenigingen

Elk weekend zorgt de voetbalbond samen met ruim 3200 verenigingen ervoor dat meer dan 1,2 miljoen leden met plezier kunnen voetballen. Om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen hoort de KNVB graag wat er goed gaat, maar ook wat er beter moet. Er is een online vragenlijst ontwikkeld die bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op de tevredenheid van verenigingen over de producten en dienstverlening van de KNVB, verdeeld over de vier kerntaken van de voetbal: het organiseren van competities, ondersteunen van verenigingen, talentherkenning en -ontwikkeling, en collectieve belangenbehartiging voor voetbalverenigingen. Het tweede gedeelte gaat over de behoeften van verenigingen. Wat vinden verenigingen de belangrijkste kerntaken van de KNVB? Wat verwachten ze van de dienstverlening? Wat zijn de thema’s waar verenigingen mee te maken hebben? Op welke gebieden hebben zij behoefte aan ondersteuning van de KNVB? Dat zijn vraagstukken waar de voetbalbond meer informatie over wilt verzamelen om de ondersteuning van verenigingen continue te verbeteren. Om die reden zal het onderzoek dan ook jaarlijks worden herhaald.