Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Kunstgras in Nederland veilig voor keepers en voetballers

<b>Onderzoek</b> In 2008 is in opdracht van Vereniging Band en Milieu, Vereniging VACO , KNVB en NOC*NSF door onderzoeksbureau Intron onderzoek gedaan naar de gezondheidsaspecten van de rubberen korrels (rubbergranulaat) op de Nederlandse kunstgrasvelden. Op basis van diverse literatuurstudies, laboratoriumexperimenten en metingen op bestaande kunstgrasvelden in Nederland komt naar voren dat het rubbergranulaat in kunstgrasvelden geen risico vormt voor de gezondheid van de spelers. Dit geldt zowel bij het inslikken, huidcontact (bijv. slidings) en het inademen van de lucht boven de rubberen korrels. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde eerder ook al dat er geen gevaar bestaat voor de gezondheid van sporters. Dit betekent dat in Nederland zowel voetballers als keepers op een veilige en gezonde wijze op kunstgras kunnen voetballen. <b>Kunstgras</b> Op dit moment liggen er in Nederland ruim 1500 kunstgrasvelden, waarop iedere week veel trainingen en voetbalwedstrijden worden gespeeld. Die voetbalvelden moeten voldoen aan alle reglementaire en speltechnische eisen van de KNVB en NOC*NSF en de normen van het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de zogenoemde infill kan er gebruikt worden gemaakt van rubberen korrels, maar is geen verplichting van de KNVB. De rubberen korrels in de kunstgrasvelden zorgen er mede voor dat de sporttechnische eigenschappen behaald worden en dat de voetballers op een plezierige wijze kunnen voetballen.