Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Licentievoorwaarden contractspelers Tweede en Derde Divisie ter discussie

Zo’n twintig voetbalverenigingen uit de tweede en derde divisie van het amateurvoetbal maken ernstig bezwaar tegen de snelheid waarmee de KNVB de licentie-eis om verplicht vaste contracten aan te gaan met selectiespelers bij de clubs wil afdwingen. Zij vragen de KNVB meer tijd om de voorwaarden van een nieuw te verschijnen cao-overeenkomst eerst te kunnen bestuderen en wijzigingen aan te brengen. 

Kort voor de Kerstvakantie, op 14 december 2016, ontvingen de verenigingen een brief van de KNVB waarin stond dat als zij niet voor 13 januari aan de licentie-eis zouden voldoen, zij drie punten aftrek tegemoet konden zien als sanctie. Tegelijkertijd werd eind december aangekondigd dat op 9 januari een voorstel voor een cao-afspraak zal worden toegestuurd. De verenigingen spreken hier op 16 januari a.s. over. 

Kern van de zaak is, dat iedere derde divisie club in het eerste jaar van spelen in deze divisie tenminste drie spelers onder contract moet hebben op basis van 12 uur per week tegen minimumloon. In het tweede jaar dienen dat er zes te zijn. Voor de tweede divisie is dat respectievelijk 8 en 13 contractspelers op basis van minimaal 12 uur per week. 

De bezwaren van de verenigingen zijn tweeërlei. Ten eerste verzet men zich tegen de verplichting dergelijke contracten te moeten sluiten, omdat dat de meeste amateurverenigingen vreemd is en ook tegen de amateurstatus indruist. Bovendien jaagt het de verenigingen op hogere kosten, omdat nu van een vaste vergoeding wordt uitgegaan ongeacht of een speler speelt en resultaat behaalt. Dat is de principiële reden. 

Daarnaast is er ook een heel pragmatische en praktische reden: de invoering jaagt de verenigingen niet alleen behoorlijk op kosten, maar zadelt hen met behoorlijke risico’s op. Anders dan in het betaald voetbal (de BVO’s) heeft men voor het amateurvoetbal geen uitzondering gemaakt op de Wet Werk en Zekerheid. Dat betekent dat een amateurvereniging die met een speler een derde jaar in wil gaan hem een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden dat niet zo maar kan worden opgezegd. 

Voor verenigingen die een goed opgezette jeugdopleiding hebben met de bedoeling zoveel mogelijk spelers uit de eigen kweek zo lang mogelijk voor de eigen vereniging te laten spelen, is dat een vette streep door het beleid. Een vast contract ontbinden kost geld en transitiekosten. De KNVB is zich daarvan bewust en heeft in eerdere gesprekken aangegeven daarvoor oog te hebben en naar een oplossing te zoeken. Die is er tot op heden nog niet. Daarom is het in de ogen van de protesterende verenigingen ook ongepast en onacceptabel om nu met punten aftrek te dreigen. 

Inmiddels heeft de KNVB een bericht rondgestuurd dat rond 9 januari een voorstel wordt toegezonden dat een oplossing voor het geschetste risico zou kunnen bieden. Daarover willen de verenigingen een bespreking organiseren die zij op 16 januari hebben uitgeschreven. Vervolgens moet dit voorstel ook binnen de eigen verenigingen bestudeerd en besproken kunnen worden.  

Vandaar dat de verenigingen de KNVB verzocht hebben niet al op 13 januari – dat sowieso onmogelijk is omdat dan het voorstel nog niet besproken is – maar pas in februari tot een nadere afweging te komen afhankelijk van de nog te voeren overleggen en besprekingen.
 

Daarnaast is om een gesprek met de licentiecommissie verzocht. Dat lijkt volgende week plaats te gaan vinden. 

Mede namens:                                                                                                

Be Quick 1887           OJC Rosmalen           Juliana 31
USV Hercules 1882   Westlandia                 JVC Cuijk

V.V. Dongen              EVV                           Quick’20

HBS                           VVOG                        Harkemase Boys

AFC                           RKVV Westlandia     Odin’59

VV Capelle                KHFC                        UDI’19\BeterBed

 

 

 

Gert-Jan Pruijn                                   Paul Rüpp

 

Voorzitter Koninklijke HFC              Voorzitter UDI’19\BeterBed

 

Tel.mob: 06-53373599                       06-30402352

_________________________________________________________

 

Voor de pers: 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de ondertekenaars