Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Maastricht University zoekt amateurvoetballers voor onderzoek

<b>Achtergrond</b> Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de orale inname van nitraat in de vorm van zowel nitraatzouten (opgelost in water) alsook geconcentreerd rode bietensap kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk tijdens rust, en een verbetering van de prestatie tijdens tijdritten op een fietsergometer. Daarnaast is er ook een positieve verbetering van het inspanningsresultaat gezien bij recreatief getrainde voetballers tijdens hoog-intensiteit inspanning. Dit was echter aangetoonde na de acute toediening van een hoog nitraat dosis. De mogelijk prestatie verbeterende effecten van een meer conventionele 6-daagse nitraat suppletie protocol met een lagere dagelijkse dosis dient dan ook nog nader te worden onderzocht. Op basis van de nog openstaande vragen op dit gebied, zal ons voornaamste doel zijn om meer inzicht te krijgen in de effecten van 6-daagse geconcentreerd rode bietensap suppletie op de hoog-intensiteit interval prestatie bij recreatieve voetballers. <b>Methoden</b> Deze studie zal een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd cross-over studie zijn. Alle deelnemers zullen gevraagd worden om over een periode van 3 weken, op 3 aparte dagen (eerst een oefen meetdag gevolgd door 2 testdagen), een hoog-intensiteit interval inspanningstest uit te voeren (Yo-Yo IR1 test). De testperiode zal vooraf gegaan worden door een screening (voormeting) waarin zal worden vastgesteld of geïnteresseerde deelnemers aan de criteria voldoen om mee te kunnen doen. <b>Wie mag er meedoen?</b> 40 mannelijke amateur voetballers, tussen de 18 en 40 jaar, spelend in de eerste 2 selectie teams van een regionale club, uitkomend in de 3e KNVB klasse of hoger. <b>Supplement</b> In de 5 dagen voor een inspanningstestdag (testdag 1 en 2) zullen de proefpersonen gevraagd worden om dagelijks 1 dosis (2 shotjes rode bietensap van 70mL) van het supplement te nemen (1 week nitraat en 1 week placebo) en de laatste dosis op de testdag zelf. De laatste 2 shotjes zullen de deelnemers op de testdag drinken (de 6 e dag van bietensap inname) ongeveer 3 uur voor de test. <b>Hoe ziet een testdag eruit?</b> Tijdens de testdagen (testdagen 1 en 2) zullen deelnemers gevraagd worden om tussen 17:00u en 18:00u een standaard avondmaaltijd te nuttigen en de laatste 2 shotjes te drinken. Daarna zullen ze tussen 19:00u en 21:00u met de auto of het openbaar vervoer naar een sporthal dicht bij de club komen voor de test. Bij aankomst zal na een korte uitleg allereerst wat bloed worden afgenomen doormiddel van een kleine naaldenprik in een arm en het vullen van één bloedbuis (dit zal geen effect hebben op de prestatie). Er wordt bloed afgenomen om de concentratie nitraat en nitriet (het stofje in het supplement waar we onderzoek naar doen) te meten. Nadat er bloed is afgenomen zal na een korte warming-up begonnen worden met de test. De oefenmeet dag zal hetzelfde zijn, alleen zullen deelnemers geen standaard maaltijd hoeven te nuttigen, zal er geen supplement ingenomen worden, en zal er geen bloed worden afgenomen. De oefen testdag is alleen bedoeld om deelnemers te laten wennen aan de meetopstelling en de uitvoer van de Yo-Yo test. <b>De Yo-Yo test</b> De Yo-Yo test lijkt erg op de Shuttle run test (‘piepjestest’) en bestaat uit niveaus met oplopende snelheid waarbij een lijn aangetikt dient te worden voordat de volgende pieptoon gehoord wordt. De instructies voor de uitvoer van de test en de pieptonen zullen te horen zijn via een geluidsinstallatie. De test wordt uitgevoerd in een sporthal en de afstand tussen de lijnen waartussen gesprint moet worden is 20 meter. De test duurt meestal niet meer dan 15 minuten. De hele testdag van aankomst tot einde van de test zal daardoor ongeveer 45 minuten zijn. Leefregels tijdens deelname: De proefpersonen zullen gevraagd worden om 36 uur voorafgaand aan de oefen meetdag een voedings- en activiteitendagboek bij te houden en deze in de 36 uur voorafgaande aan de daaropvolgende testdagen, zo goed mogelijk te herhalen. Ze zullen geïnstrueerd worden om 24 uur voor de testdagen geen zwaar lichamelijk inspanning meer uit te voeren en 24 uur voorafgaand aan een testdag geen alcohol houdende dranken te consumeren, naast 12 uur voorafgaand aan een testdag geen cafeïne houdende dranken te consumeren. Ook zullen ze gevraagd worden om niets meer te eten en te drinken behalve water na het nuttigen van hun standaardmaaltijd vanaf 3 uur voor de inspanningstest, op de avond van een testdag. Vergoeding voor deelname na voltooiing van alle testdagen : €25,-. Totale tijdsinvestering: 3 uur in totaal over 3 weken. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jean Nyakayiru via: jean.nyakayiru@maastrichtuniversity.nl