Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Meer jongeren kiezen voor hobby als scheidsrechter

Op 1 juli 2011 telde het district Zuid II van de KNVB (Limburg en een deel van Oost-Brabant) 29 scheidsrechters in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 20 jaar. Op 1 juli van dit jaar waren dit er 54, een toename van 86 procent. Ook in de categorie 21 tot en met 30 jaar is een stijging te zien; 77 in 2011 en 97 in 2013. In de categorie 31 tot en met 40 jaar steeg het aantal in dezelfde periode van 60 naar 65. In de leeftijdscategorieën daarboven neemt het aantal scheidsrechters licht af. In de categorie 41-50 jaar daalde het aantal van 120 naar 117, in de categorie 51-60 jaar ging het aantal van 169 naar 152 en in de categorie 61-80 jaar bleef het aantal nagenoeg gelijk; 140 in 2011 om 139 in 2013. Het totale aantal scheidsrechters ten opzichte van twee jaar geleden is toegenomen. Op 1 juli 2011 telde het district Zuid II 595 bondsscheidsrechters. Op 1 juli van dit jaar waren dit er 624. Dat is overigens wel een daling ten opzichte van juli 2012, toen het district Zuid II 649 scheidsrechters telde. Ludy Schoenmakers, medewerker organisatie arbitrage bij de KNVB Zuid II, is blij met de ontwikkeling. “Het geeft aan dat ons beleid werkt. Door jonge scheidsrechters de juiste begeleiding te geven, merken we dat het aantal jonge scheidsrechters toeneemt.” De KNVB werkt op dit gebied vooral samen met amateurclubs om mensen op jonge leeftijd met scheidsrechteren vertrouwd te maken. Schoenmakers: “Bij veel clubs zie je dat oudere jeugdspelers of selectiespelers op zaterdagochtend worden ingezet als scheidsrechter bij pupillenwedstrijden. Wij ondersteunen die clubs daarin door cursussen voor verenigingsscheidsrechters aan te bieden. Vanuit die cursussen blijven nogal wat jongeren hangen die de stap naar bondsscheidsrechter maken. En veel jongeren merken ook dat het leiden van wedstrijden een handige competentie is die je later in je baan ook van pas komt.” Volgens Schoenmakers is het voor zowel clubs, KNVB en scheidsrechters zelf een goede zaak dat jongeren vertrouwd worden gemaakt met fluiten. “Vroeger gingen mensen pas fluiten als ze stopten met voetballen. Nu krijgen we ze al op 16-jarige leeftijd binnen. Dat heeft voor de KNVB voordelen omdat je je op die leeftijd tot betere scheidsrechter kunt ontwikkelen, maar ook voor de scheidsrechter zelf. Als je jong begint, heb je meer kans op de top te halen.” Tekst: Frank Benneker