Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Merefeldia bereidt zich voor op toekomst

<b>'Het toekomstteam 2.0'</b> Op verzoek van de algemene ledenvergadering heeft een speciaal gevormde commissie, 'Het toekomstteam 2.0', onderzocht wat de toekomst Merefeldia zou kunnen brengen. Daarbij is ook gekeken naar de sterke en zwakke punten van de vereniging. De bevindingen van de commissie zijn samengevat in het rapport 'Merefeldia, klaar voor de toekomst!'. Merefeldia beschrijft hierin vier wensbeelden, die in projectopdrachten zijn geformuleerd. <b>Op dit moment zet Merefeldia in op:</b> - Accommodatie en de fysieke omgeving van Merefeldia in de toekomst; - Inventarisatie en automatisering van het vrijwilligersbestand; - Realisatie verbeterplan van het clubhuis; - Eigentijdse organisatie en inrichting van de financiën. Ook is er aandacht voor het voetbaltechnisch beleid. Naar verwachting wordt in november een plan gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering. Een goed initiatief van Merelfeldia. Deze vereniging wacht niet af, maar zorgt ervoor dat ze klaar is voor de toekomst.