Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Nieuw bestuursmodel voor sectie amateurvoetbal

<b>Ledenraadmodel</b> In het ledenraadmodel bestaat de bestuurlijke structuur van de sectie amateurvoetbal uit de voetbalverenigingen (de leden van de KNVB), een Ledenraad, een Raad van Toezicht en een directie. De Ledenraad is de afvaardiging van de leden en daarmee het belangrijkste orgaan. De leden van de Ledenraad staan dicht bij de verenigingen die zij vertegenwoordigen. Afhankelijk van de regio vertegenwoordigt ieder ledenraadslid een nog te bepalen aantal verenigingen. De Ledenraad bestaat uit vrijwilligers en spreekt zodoende dezelfde taal als de vrijwillige bestuurders bij voetbalverenigingen. Het streven is dat de Ledenraad een afspiegeling wordt van voetballend Nederland. De Verenigingsraad en het bestuur amateurvoetbal hebben afgesproken in aanloop naar de najaarsvergadering van 29 november 2014 samen de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de ledenraad uit te werken. Daarnaast zal het bestuur een financiële doorrekening van het ledenraadmodel presenteren aan de Verenigingsraad, waarbij het uitgangspunt is dat de verandering van het bestuurlijke model niet mag leiden tot een lastenverzwaring voor verenigingen. <b>Beste van twee werelden</b> In het nieuwe model wordt de directie eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en de begroting, waar dat in de huidige situatie nog in handen is van een vrijwillig bestuur waarvan de bestuursleden hun functie op deeltijdbasis invullen. Datzelfde bestuur, dat plaats gaat maken voor een Raad van Toezicht, is er van overtuigd dat het ledenraadmodel het beste van twee werelden in zich heeft. De directie wordt daarmee dagelijks verantwoordelijk voor de enorme organisatie die voetbal tegenwoordig is en de budgetten die daarmee gepaard gaan. Tegelijkertijd blijven de verenigingsdemocratie en de vrijwilligers die het voetbal in Nederland zo kenmerken een belangrijke rol spelen. Via de Ledenraad houden de leden op hoofdlijnen het eerste en laatste woord. <b>Gefaseerde invoering</b> De komende maanden voert de KNVB het ledenraadmodel gefaseerd in. Allereerst zal het bestuur amateurvoetbal op de najaarsvergadering op 29 november 2014 aftreden. Op dat moment worden de Raad van Toezicht en de nieuwe directie benoemd. Ook worden de opzet en werkwijze van de nieuwe ledenraad uitgewerkt zodat deze in 2015 actief kan worden. <b>Achtergrond</b> De sectie amateurvoetbal werkt al enige tijd aan een sneller, daadkrachtiger en eenvoudiger besluitvormingsproces om beter in te kunnen spelen op veranderingen voor en wensen van voetbalverenigingen. In dat kader werkte een stuurgroep de afgelopen maanden samen met adviesbureau Berenschot aan een eigentijds en passend bestuurlijk model. Berenschot heeft de afgelopen maanden vele betrokkenen in en rondom het amateurvoetbal gesproken en adviseerde mede op basis daarvan het ledenraadmodel. Het bestuur amateurvoetbal omarmde dit advies en is verheugt dat de Verenigingsraad dat op hoofdlijnen nu ook heeft gedaan.