Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Nieuwe rubriek: “Op de koffie bij de klusploeg van …..”

In dit verband zijn rubrieken benoemd. Een daarvan heeft als titel “Op de koffie bij de klusploeg van …..”. Binnen “In de Wandelgangen” heeft Henk van Dijk de taak van correspondent voor die rubriek op zich genomen. <b>Hoe komt zo’n artikel tot stand?</b> Henk van Dijk neemt telefonisch of via e-mail contact op met uw vereniging. Indien bekend zal dat het bestuurslid “Facilitaire Zaken” zijn of een bij hem bekend persoon van de vereniging. Uiteraard mag de vereniging zelf ook aangeven mee te willen werken aan zo’n artikel. Indien uw vereniging bereid is medewerking te verlenen aan het realiseren van een artikel, wordt een afspraak gemaakt om een interview met de klusploeg af te nemen op de klusdag van die ploeg. De benaderde persoon krijgt per e-mail een vragenlijst met algemene vragen meegestuurd. U wordt verzocht deze lijst ingevuld te hebben bij het afnemen van het interview en al gestuurd te hebben aan Henk van Dijk. Op de klusdag zal Henk van Dijk ruimschoots tijd nemen de diverse werkzaamheden te volgen en individuele vragen te stellen, hier en daar een foto te nemen en tijdens de koffiepauze met de totale groep het interview te doen en daarvan ook een foto te nemen. Henk van Dijk stelt vervolgens een conceptverhaal op en stuurt dit (inclusief foto) aan de redactie van “In de Wandelgangen”. De redactie (verantwoordelijk voor het plaatsen van het artikel) maakt het artikel, al of niet na aanbrengen van verbeteringen, definitief. <b>De correspondentiegegevens van Henk van Dijk zijn:</b> Henk van Dijk Floralaan 60 5721 CV Asten Tel: 0493 693360 Mob: 06 23 93 63 74 E-mail: hewivandijk1@kpnmail.nl