Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Nieuwe spelregels: wat verandert er? (Arbitrage)

<b>Regel 1 - Het speelveld</b> - Een combinatie van kunstmatige en natuurlijke oppervlakken is niet toegestaan op een speelveld - Competities mogen de afmetingen van het speelveld voor de eigen competities zelf bepalen (binnen de kaders van de spelregel) - Alle commerciële reclame-uitingen op de grond moeten minimaal 1 meter van de lijnen zijn - Logo’s / emblemen van bonden, competities etc. zijn toegestaan op de hoekvlaggen (geen reclame) <b>Regel 2 - De bal</b> Geen relevante wijzigingen <b>Regel 3 - De spelers</b> - Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 7 spelers heeft - Wisselspelers mogen een spelhervatting nemen, maar moeten eerst binnen de lijnen van het speelveld stappen - Verduidelijkt de situatie wanneer een speler weggestuurd wordt/deelname wordt ontzegd voor de aftrap * Als de speler is weggestuurd voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag de weggestuurde speler in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen * Als de speler is weggestuurd nadat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag de weggestuurde speler worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag worden op het formulier. Het aantal wissels wordt niet verminderd - Directe vrije schop (of strafschop) als een wisselspeler / teamofficial ingrijpt in het spel - Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als deze ook zonder de aanraking in het doel was gegaan en het aanraken geen invloed had op de verdedigers - Als er een doelpunt is gemaakt met een extra persoon op het veld en de scheidsrechter heeft het spel hervat, dat geldt het doelpunt en gaat de wedstrijd verder <b>Regel 4 - De uitrusting van de spelers</b> - Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit, moet van dezelfde kleur zijn als de kous - Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer verliest, mag doorspelen tot de volgende onderbreking - Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte broeken of de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen - Elektronische communicatie met wisselspelers is verboden - Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de scheidsrechter, 4e official of assistent scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter <b>Regel 5 - de scheidsrechter</b> - Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaats vinden moet de ernstigste worden bestraft (Direct-indirect, contactovertredings-hands, rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig) - De scheidsrechter mag een speler wegsturen/deelname ontzeggen vanaf het moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert - De scheidsrechter mag de rode en gele kaart gebruiken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen - Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven <b>Regel 6 - de overige wedstrijdofficials</b> - Wijzigingen en aanvullingen te lezen in de regels <b>Regel 7 - De duur van de wedstrijd</b> - Meer aanleiding om extra tijd bij te tellen (bijv. drinkpauzes uit medisch oogpunt) <b>Regel 8 - De start en de hervatting van de wedstrijd</b> - Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn - Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse richting) - De scheidsrechter mag de uitkomst van de scheidsrechtersbal niet beïnvloeden - De speler die een scheidsrechtersbal als eerste trapt mag de bal niet opnieuw spelen voordat iemand anders de bal geraakt heeft. Uit een scheidsrechtersbal kan niet direct worden gescoord. De bal moet door minimaal twee spelers zijn gespeeld of geraakt. <b>Regel 9 - De bal in en uit het spel</b> Geen relevante wijzigingen <b>Regel 10 - De uitslag van een wedstrijd bepalen</b> De strafschoppenserie: - De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint. - Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en tijdens de strafschoppenserie - De strafschop heeft zijn uitwerking gehad als de bal niet meer beweegt, uit het spel is of als de scheidsrechter het spel heeft stilgelegd voor een vertreding - Als een doelman tijdens de serie met rood of een tweede gele kaart van het veld wordt gestuurd, moet hij worden vervangen door een aan de serie deelnemende speler. Het andere team moet het aantal spelers ook met één verminderen om tot een gelijk aantal spelers te komen. De (nieuwe) doelman kan bij blessure worden vervangen door een reservedoelman of reservespeler, mits het maximaal aantal wissels niet is gebruikt. <b>Regel 11 - Buitenspel</b> Middenlijn telt niet mee bij buitenspelbeoordeling; speler moet zich op de helft van de tegenstander bevinden - De armen van de spelers (en doelman) worden niet meegenomen in de beoordeling van buitenspel - Vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van de overtreding (zelfs op eigen speelhelft) - Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn of het spel onderbroken wordt - Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan. <b>Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag - Contactovertredingen worden bestraft met een directe vrije schop - Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele kaart) – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij het spel betrokken raakt - Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart. - Slaan op het hoofd /gezicht zonder een tegenstander aan te vallen is een rode kaart, tenzij de intensiteit verwaarloosbaar is - Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart). - Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft met een vrije schop op de lijn (strafschop als het een directe vrije schop betreft in het eigen strafschopgebied) <b>Regel 13 - De vrije schoppen</b> Geen relevante wijzigingen <b>Regel 14 - De strafschop</b> - Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop en een gele kaart - Indirecte vrije schop als de bal achteruit gespeeld wordt - Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart) - De doelverdediger ontvangt een gele kaart als hij een overtreding maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!! <b>Regel 15 - De inworp</b> Geen relevante wijzigingen <b>Regel 16 - De doelschop</b> - Als de doelschop in het eigen doel wordt getrapt is de hervatting een hoekschop voor de tegenpartij, mits de bal eerst buiten het strafschopgebied is geweest. - Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen <b>Regel 17 - De hoekschop</b> Geen relevante wijzigingen Voor alle spelregels van het voetbal ga naar: http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-9-juni-2016 Bron: KNVB