Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Onduidelijkheid wedstrijdschema's

Eenieder was het gebruikelijke wedstrijdschema gewend waarin bv nr 1 tegen nr 12, nr 2 tegen nr 11 start enz. Speelronde 1 zou ook de eerste wedstrijd zijn in de terugronde. Dit alles heeft de KNVB overboord gegooid. In een artikel, geplaatst op 20 juni, meldt de KNVB het volgende op haar website: <i>Vervolgens worden op 11 juli van bovenstaande competities de speelnummers bekendgemaakt. Hierbij worden met ingang van komend seizoen nieuwe wedstrijdschema’s gehanteerd</i> De KNVB verwijst haar bezoekers vervolgens naar een ander artikel welke is aangemaakt op 16 juni. Hierin geeft de KNVB het volgende aan: <i>Vanaf komend seizoen worden de gebruikelijke wedstrijdschema’s aangepast. Niet langer speelt in schema 14 speelnummer 1 de eerste wedstrijd thuis tegen speelnummer 14. Zoals bekend gebruiken we voor elke competitie een vast wedstrijdschema, waaruit verenigingen kunnen afleiden welke elftallen in welke speelronden thuis spelen. Zie hiervoor het huidige bewaarnummer, hoofdstuk 2.2. Met name voor de verdeling van wedstrijden over het seizoen zijn de wedstrijdschema’s van groot belang. Maar ook om te kijken of alle wedstrijden in een bepaald weekend op een accommodatie kunnen worden ingepland. Jaarlijks geven de verenigingen bij de (digitale) inschrijving hun wensen voor het nieuwe seizoen aan. Deze wensen moeten leiden tot de gewenste verdeling van wedstrijden per weekend en over het seizoen heen. Moet het tweede gelijktijdig thuis spelen met het eerste, of juist niet? Speelt de B1 gelijktijdig thuis met A1, etcetera. Reden Achterliggende reden van de aanpassing is, dat we hierdoor de wensen van verenigingen maximaal kunnen inwilligen. Het hanteren van de oude gebruikelijke schema’s gaf te weinig mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. De nieuwe schema’s bieden veel meer mogelijkheden, wat positief is voor de verenigingen. Maar ook de nieuwe schema’s bieden geen garantie dat we alle wensen kunnen inwilligen. In een aantal gevallen moet de KNVB keuzes maken. Veel verenigingen gebruiken de schema’s voor het vervaardigen van de verschillende wedstrijdschema’s, bijvoorbeeld voor de presentatiegids of website. Om die reden stellen we de schema’s voor de A-categorie graag beschikbaar. Per district kan tevens worden besloten de nieuwe schema’s ook te hanteren voor sommige B-categorie competities. Het district informeert uiteraard de verenigingen dan hierover.</i> <a href="http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Wedstrijdschemas%20A%20categorie%202014%2015.xlsx" target="_blank">Bekijk hier de nieuwe wedstrijdschema's</a>