Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Overschrijven in het amateurvoetbal; Hoe werkt het?

<b>Wat is er allemaal nodig om over te schrijven?</b> - Overschrijvingsformulier - Spelerspas of Wijzigingsformulier (direct bij aanvraag overschrijving) - Speler tekent (bladzijde 2) - Beide verenigingsverklaringen volledig ingevuld en getekend (bladzijde 3) - Leden Mutatie Kaart (LMK) (alleen nodig bij pupillenverklaring) Als een verzoek tot overschrijving om welke reden dan ook niet kan worden afgehandeld, ontvangen de verenigingen via een e-mail zo spoedig mogelijk bericht met vermelding van de reden. Het kan gaan om het ontbreken van de spelerspas of het niet volledig invullen van het overschrijvingsformulier. De vereniging dient dan contact op te nemen met betreffende speler/speelster om het formulier compleet te krijgen. De verenigingen doen er dus goed aan om alle informatie en de spelerspas bij het overschrijvingsformulier te voegen. Als de spelerspas kwijt is, dient er direct een wijzigingsformulier door beide verenigingen getekend bij het overschrijvingsformulier te worden gedaan. Pas dan is de overschrijving compleet. Als een overschrijving compleet wordt ingeleverd, zal de afhandeling hiervan zo spoedig mogelijk verlopen. De verenigingen wordt dan ook verzocht hierop toe te zien en alles in één keer wordt ingeleverd. Dit scheelt namelijk de vereniging, de speler/speelster én de KNVB veel wachttijd en vragen. Een vereniging is verplicht mee te werken aan een overschrijving. Als men het niet eens is met de overgang van een speler/speelster omdat hij/zij nog niet voldaan heeft aan zijn/haar financiële verplichtingen, dan dient dit op het overschrijvingsformulier te worden vermeld. Men dient dit overschrijvingsformulier wel gewoon te ondertekenen. Mocht men twijfels hebben dat een speler/speelster wellicht iets op het overschrijvingsformulier wijzigt – voordat dit wordt verzonden aan de KNVB – dan kan een mail gestuurd worden naar: Zuid I: zuid1-overschrijvingen@knvb.nl Zuid II: zuid2-overschrijvingen@knvb.nl In deze mail moeten naam, geboortedatum en relatiecode van de betreffende speler/speelster vermeld worden. <b>Let op: Speeldag aangeven op overschrijvingsformulier!</b> Spelers met spelerspas: Op het overschrijvingsformulier is het zeer wenselijk de juiste speeldag (zaterdag / zondag) van de betreffende speler/speelster aan te geven. Als er geen speeldag ( zaterdag / zondag ) is aangegeven zal de speler/speelster worden overgeschreven op de speeldag waarop de vereniging statutair staat aangemeld. Dit is de speeldag die de vereniging als vaste speeldag heeft aangegeven. Pupillen: Worden automatisch overgeschreven op de statutaire speeldag van de vereniging. Tekst: KNVB