Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Protest Venlosche Boys richting KNVB levert niets op

<b>Reactie KNVB</b> <i>Geacht bestuur, Bedankt voor het bericht. De huidige indelingen zijn tot stand gekomen met behulp van het programma ACPI (Automatische Concept Poule Indeling). Dit is ook uitvoerig besproken met de verenigingen tijdens de vorig seizoen gehouden informatiebijeenkomsten. ACPI berekent voor alle teams in de 2e klasse de kleinste gezamenlijke reisafstand. Het is dus niet uitgesloten dat individuele verenigingen gedurende een bepaald seizoen worden geconfronteerd met wat grotere reisafstanden en mogelijk minder derby’s. Dit seizoen is dat voor Venlosche Boys het geval. Een tabel met de berekende reisafstanden is er helaas niet. Graag zouden we voor alle verenigingen de gewenste indeling realiseren. ACPI kijkt echter naar alle teams in een bepaalde klasse. Tegemoetkomen aan een verzoek van de ene vereniging heeft meestal nadelige gevolgen voor een andere vereniging. Het is ook niet zo dat verenigingen op basis van het verleden in een bepaalde poule “thuishoren”. Wij snappen uw onvrede en uit onderstaande screenshots blijkt ook dat Venlosche Boys niet echt gunstig is ingedeeld. Hiervan zijn wij ons ook bewust. Op basis van alle teams in de 2e klasse is dit echter de meest gunstige indeling qua gemiddelde reisafstand. U kunt ook zien dat op basis van de teams in de 2e klasse de indeling uiteindelijk niet zo onlogisch uitziet. In het voorlaatste screenshot ziet u bv. waarom Blerick en niet Venlosche Boys is ingedeeld in 2F. Als we uitsluitend met Venlosche Boys rekening hoefden te houden, dan zou een betere indeling zoals u vraagt, realiseerbaar zijn. Wij hebben overigens ook van geen enkele andere 2e klasser een reactie gehad, waarin men kanttekeningen plaatst bij de gepubliceerde indelingen. Gezien bovenstaande is er voor ons dan ook geen aanleiding de indeling aan te passen. Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND</i>