Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Rens van den Nieuwenhof per direct weg als voorzitter bij Nuenen

Zijn beweegredenen zijn de volgende: “Mijn motivatie om anderhalf jaar geleden het voorzitterschap van RKSV Nuenen op me te nemen was voornamelijk gelegen in mijn maatschappelijke en sociale betrokkenheid. RKSV Nuenen is een prachtige voetbalclub waar 1000 jonge mannen en vrouwen voetballen en waar zo’n 250 vrijwilligers actief zijn om dit mogelijk te maken. Om hieraan mijn bijdrage te leveren, trok mij erg aan, mede omdat ik door mijn pensionering voldoende tijd gekregen had om dit in te vullen. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn en wordt 80% van mijn tijd opgeslokt door allerlei perikelen rondom Nuenen 1. Gelet op recente ontwikkelingen binnen de vereniging en de reacties hierop heb ik er geen vertrouwen in dat er verandering komt in deze situatie. In plaats van me vooral beleidsmatig met de gehele vereniging bezig te houden ben ik nagenoeg continue bezig geweest met de waan van de dag met betrekking tot trainers, elftalbegeleiding, spelers en enkele sponsoren die Nuenen 1 het allerbelangrijkste vonden. Daarom heb ik besloten om met onmiddellijke ingang mijn voorzitterschap van RKSV Nuenen neer te leggen. Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en speciaal mijn medebestuursleden voor hun onvoorwaardelijke steun en collegialiteit“. Het spijt het bestuur van RKSV Nuenen bijzonder dat Rens tot dit besluit is gekomen. Het bestuur is van mening dat Rens grote verdiensten heeft (gehad) voor de vereniging, en ziet hem met lede ogen vertrekken. Het bestuur wenst te benadrukken dat zij de analyse en argumentatie van Rens onderschrijft, en gaat zich derhalve op haar positie dan wel vervolgstappen beraden. Het bestuur zal daartoe spoedig en op passende wijze verder communiceren.