Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Rksv Wittenhorst; “Het Papendal van het zuiden”

Hulde aan de leden van de parkcommissie die achter de schermen elke dag weer klaarstaan voor onze mooie vereniging! In de periode juli – augustus wordt het jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd, zo ook de afgelopen periode. De volgende werkzaamheden zijn dit jaar uitgevoerd: - Schilderwerkzaamheden kleedlokalen. - Bewegingssensoren aangebracht in alle kleedlokalen t.b.v. verlichting en ventilatie - Verlichting aangebracht voorzijde kleedlokalen - Grote schoonmaak kantine, keuken en kleedlokalen - Groot onderhoud voetbalvelden - Algehele renovatie veld 2 - Onderhoud veldinventaris o.a. nieuwe doelnetten aangebracht. Daarnaast is ook nieuw materieel in gebruik genomen om het onderhoud van de kunstgrasvelden nog beter te kunnen uitvoeren. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan zelfredzaamheid en wordt vooruitgelopen op de mogelijke privatisering in de toekomst. De nieuwe machine zorgt ervoor dat kleine verontreinigingen in het veld (o.a. takjes) eruit gehaald worden. Sportpark “Ter Horst” bestaat 50 jaar en juist dit jaar is aangegrepen om buiten de reguliere kaders te denken. Doel is het ontwikkelen van een sportzone, “Het Papendal van het zuiden”. Een sportzone gaat veel verder dan een afgebakend sportpark, maar is juist bedoeld om te komen tot een algehele integratie van alle sporten in het gebied. De komende periode zal hier samen met alle betrokken partijen verder invulling aan gegeven worden, maar voor nu genieten we van het sportpark “Ter Horst”, 50 jaar jong!