Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Spelregels veldvoetbal 2014/'15

<b>Addendum aanvullende instructies</b> In het addendum zijn alle aanvullingen/wijzigingen die moeten worden aangebracht op de huidige tekst van de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels veldvoetbal opgenomen. Zodoende heeft iedereen te allen tijde de beschikking over de juiste informatie met betrekking tot de spelregels veldvoetbal lopende het seizoen. Deze aanvullingen/wijzigingen zullen aan het begin van elk volgend seizoen worden verwerkt in het brondocument van de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels veldvoetbal. file:///C:/Users/Thomas/Downloads/spelregelwijzigingen%2020142015%20mei%202014%20def.pdf