Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Sportclub Irene investeert in jeugdkader

Sportclub Irene riep daarvoor de hulp in van de KNVB en het sportbedrijf van de gemeente Venlo. Samen met de vereniging is voor het seizoen 2014/’15 een traject op maat samengesteld. Onderwerpen waar tijdens het traject op is ingezoomd, zijn positief coachen, afspraken maken met je team en leeftijdskenmerken. Voor dit laatste thema is het Centrum voor Jeugd en Gezin ingeschakeld. Op die manier wordt nog meer, specifieke, kennis ingebracht. Een unieke, lokale, samenwerking van drie partijen om nog meer in te spelen op de behoefte van deze club. KNVB, sportbedrijf Venlo en Centrum voor Jeugd en Gezin hebben de avonden gezamenlijk verzorgd, waarbij interactie en inbreng van het kader centraal stonden. Na afloop ontvingen alle deelnemers een infomap met daarin de behandelde theorie van de avond plus het boekje ‘Coach meer dan voetbal’; praktische tools, tips en enkele huiswerkopdrachten. Hiermee kan het jeugdkader nu concreet aan de slag. Om ervaringen en leermomenten te delen wordt in de winterstop een terugkombijeenkomst georganiseerd met als onderwerpen: evaluatie eerste seizoenshelft en het bespreken huiswerkopdrachten. Ook wordt in de terugkombijeenkomst met het thema ‘Omgaan met ouders’ een nieuw aandachtsgebied opgepakt om ook op dit vlak het jeugdkader een handreiking te doen. Tijdens de workshops is gebleken dat behoefte is aan ondersteuning bij het genoemde thema. Mooi dat Sportclub Irene de signalen oppikt en meteen doorpakt met het organiseren van vervolgbijeenkomsten. In de folder Sportief Coachen is meer informatie over het traject te vinden. Zie je ook kansen voor jouw vereniging, neem dan contact op via zuid2@knvb.nl. Tekst: KNVB