Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Streep door fusie tussen Lindenheuvel en Heidebloem/Bovitec

<b>Fusie met Heidebloem gaat niet door.</b> <i>Maandagavond 1 dec jl. zijn er besprekingen geweest van de fusiecommissie omtrent de voortgang van de fusie tussen RKFC Lindenheuvel en VV Heidebloem. VV Heidebloem is blijven inzetten op instroming in de 2e klasse terwijl RKFC Lindenheuvel niet hoger wil inzetten dan de 3e klasse. Conclusie is uiteindelijk dat de standpunten te zeer uit elkaar bleven liggen en we niet tot elkaar kwamen, waarna besloten is de fusiegesprekken niet verder voort te zetten. We betreuren deze gang van zaken, zeker na alle inspanningen die er gedaan zijn, maar we hebben gemeend onze vereniging te moeten blijven aansturen vanuit een gezond en haalbaar ambitieniveau, waarbij doorstroming vanuit de jeugd en daarna vanuit de senioren naar de selectie op een realistische wijze blijft plaatsvinden om daarmee te voorkomen dat we dit gaan stagneren met een te hoge klasse-indeling, waarbij jeugd de aansluiting gaan missen en het verschil tussen overige seniorenelftallen en de selectie te groot gaat worden met een leegloop tot gevolg. We willen allen die zich de moeite hebben genomen zich voor deze fusie in te spannen, langs deze weg bedanken. Namens het Bestuur, Voorzitter Frank Rovers </i> Of het niveau de enige reden is voor het afketsen van de fusie valt te betwijfelen. In de Wandelgangen steken andere verhalen op maar die zijn tot op heden niet te bevestigen.