Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

SVC 2000-voorzitter Herman Linssen legt functie per direct neer

<i>Hierbij willen wij u mededelen dat Herman Linssen per direct zijn functie als voorzitter van SVC 2000 heeft neergelegd. De reden hiervoor is een verschil van inzicht in de wijze waarop bestuurlijke samenwerking moet worden vormgegeven conform de vernieuwde statuten/structuur van de vereniging. Het bestuur betreurt zijn besluit maar respecteert deze beslissing en wil Herman Linssen vanaf deze plek bedanken voor zijn jarenlange inzet. Wij beraden ons nu over de wijze waarop zijn functie opnieuw zal moeten worden ingevuld en het bestuur versterkt kan worden. Hierbij zullen nadrukkelijk de aanbevelingen vanuit de leden enquête, individuele gesprekken met leden en vrijwilligers en het bestuursmodel worden bekeken en meegewogen worden. Aan de hand hiervan zal een profiel worden opgesteld voor de nieuwe voorzitter. Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering (ALV) van 12 december 2014 zullen wij de leden van SVC 2000 hiervan nader op de hoogte stellen. Tijdens deze ALV zal tevens uw instemming hierop worden gevraagd. Uw aanwezigheid tijdens deze vergadering is dus van groot belang voor de toekomst van uw club. In de tussenliggende periode zal het bestuur de lopende zaken opvolgen.</i>