Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Vacature: Technisch Jeugdcoördinator SJO Zwart-Wit ’19 – SV Simpelveld

 

Binnen de SJO Zwart-Wit ’19 – SV Simpelveld zijn wij per direct op zoek naar een Technisch Jeugdcoördinator (verder: TJC). De TJC zien wij noodzakelijk om de technische gang van zaken binnen onze jeugdafdeling goed te laten verlopen. 

 

De technisch jeugdcoördinator maakt niet noodzakelijk deel uit van het jeugdbestuur, dan wel van de stuurgroep SJO.  

 

Wat houdt de functie in?

 

Het begeleiden, ondersteunen en motiveren van jeugdtrainers en –leiders op voetbaltechnisch gebied, met als doel elke jeugdvoetballer optimaal op te leiden.  

 

Wat bieden wij aan?

 

Als SJO bieden wij de TJC de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en workshops. Tevens is door de beide “hoofdverenigingen” een financiële tegemoetkoming mogelijk gemaakt, die nog in onderling overlegd kan worden vastgesteld. 

 

Wat verwachten wij?

 

Als SJO verwachten wij van de TJC:  

 

 • Ondersteuning en begeleiding van trainers op 2 trainingsavonden per week 

 

Deze ondersteuning bestaat uit het bekijken van wedstrijden en voetbaltechnische ondersteuning voor trainer voor het verbeteren van de voetbaltactiek van het team en van de individuele spelers en het ondersteunen bij de omzetting van wedstrijdervaringen naar trainingsvormen en omgekeerd.  

 

 • Ondersteuning en begeleiding van trainers op 1 dagdeel tijdens wedstrijddagen 

 

Deze ondersteuning bestaat uit: overleg met trainers om de effectiviteit van de trainingen te vergroten, het aanleveren van (basis)trainingsstof op basis van leeftijdscategorie, het ondersteunen en aansturen van keeperstrainers. 

 

Verder verwachten wij van de TJC: 

 

 • Het op de hoogte zijn en blijven en mogelijk het doorvoeren van aanpassingen aan het jeugdbeleidsplan van de SJO.

 • Het werven van nieuw kader en het indelen van bestaand kader.

 • Het stimuleren van trainers en leiders tot het volgen van opleidingen.

 • Het geven van een workshop (2 keer per jaar) voor (on)ervaren trainers.

 • Het leiden van vergaderingen met het jeugdkader. Deze vergaderingen gaan vergezeld met een instructie of voorlichting. Onderwerpen als leiderschap en spelregels komen hier bijvoorbeeld aan de orde.

 • Het bijhouden van ontwikkelingen van teams, trainers en spelers.

 • Het maken van een teamindeling voor aanvang van het nieuwe seizoen, in overleg met de coördinator onderbouw/bovenbouw en in overleg met trainers De TJC  is hiervoor hoofd- en eindverantwoordelijk.

 • Conform bovenstaand punt geldt ook een eventuele herindeling van teams.

 • Het bijwonen, indien mogelijk, van relevante regiobijeenkomsten.

 • Het bemiddelen bij knelpunten op voetbaltechnisch gebied met ouders, trainer-coaches, teamleiders en spelers.

 • Het overleggen met de wedstrijdsecretaris over veldindelingen met betrekking tot trainingen.

 • Het voeren van periodiek overleg met seniorenafdelingen inzake doorstroom jeugdspelers naar senioren en eventuele andere aangelegenheden.

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dave Essers via 06-19607508 of essersd@gmail.com.
Ook nadere inlichtingen over de vacature kun je inwinnen bij Dave Essers.