Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Verkorte procedure KNVB van kracht voor eerlijker verloop van competitie

De verkorte procedure geldt als een wedstrijd niet is gespeeld of niet is uitgespeeld, er gemotiveerd aangifte is gedaan van een niet-gerechtigde speler of er sprake is van ernstige ongeregeldheden vóór, tijdens of na de wedstrijd waarbij het bestuur amateurvoetbal/districtscollege verzoekt om toepassing van de verkorte procedure. Om het voor de tuchtcommissie mogelijk te maken in deze fase van de competitie snel uitspraak te kunnen doen moeten alle rapporten en verklaringen binnen één werkdag na de wedstrijd op het bondsbureau of districtskantoor aanwezig zijn. De verklaringen kunnen naar de voor tuchtzaken bekendgemaakte e-mailadressen worden gestuurd (district-tuchtzaken@knvb.nl). De tuchtcommissie doet daarna zo snel mogelijk uitspraak.