Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Visies Centrum Boys en Peter Klee over breuk liggen ver uit elkaar

<b>Belazerd</b> Peter Klee voelt zich verraden en belazerd door de club. Harde woorden van een man die al vanaf zijn tiende lid is van Centrum Boys. “De club heeft geprobeerd mij het vertrek van enkele spelers in de schoenen te schuiven”, legt Klee uit. “Zo vertrokken Ezgon Kelmendi en Omar Ali midden in het seizoen. Ik kreeg daarvan de schuld van de club. Ik ben vervolgens in gesprek gegaan met die jongens en hun vertrek bleek niets met mij te maken gehad te hebben. Het was het bestuur dat haar afspraken richting de jongens niet was nagekomen. De spelers hadden al een tijdje geen geld gekregen van het bestuur. Dat was de reden dat ze niet meer kwamen opdagen op trainingen en wedstrijddagen.” Klee vond het pijnlijk dat het bestuur hem ervan beschuldigde de reden te zijn dat beide spelers vertrokken, terwijl zij juist de reden van hun vertrek waren. In een gesprek met het bestuur en de voltallige spelersgroep confronteerde Klee het bestuur met het feit dat niet hij, maar het bestuur zelf schuld was aan het vertrek van de spelers. Het was heftig gesprek geeft Klee aan. “In dat gesprek heeft iedereen zijn zegje kunnen doen. Voor mij was het toen al duidelijk dat ik niet verder ging met Centrum Boys. De manier waarop het bestuur mij een fout in de schoenen probeerde te schuiven raakte mij diep. Ze hebben we gewoon bedrogen en dat neem ik ze heel erg kwalijk.” Tijdens het gesprek kwam niet alleen het vertrek van Kelmendi en Ali ter sprake. “Voor het gesprek met het bestuur heb ik enkele jongens thuis uitgenodigd. In de gesprekken met hun bleek er meer aan de hand te zijn. Al het hele seizoen bleek de sfeer tussen jongens die al jarenlang bij Centrum Boys zitten en de spelers die met Keybeck zijn meegekomen verziekt. Ik heb dat als trainer niet gezien, wat ik mezelf kwalijk neem, maar het valt me ook tegen dat niemand van de spelers naar me toe is gekomen om dat aan te geven. Dan kan ik er ook niets aan doen.” <b>Sponsor Keybeck, Centrum Boys en haar toekomst</b> Keybeck, de grote sponsor van Centrum Boys, blijkt een grote rol te hebben gespeeld in het vertrek van Klee. Hij spande, volgens Klee, samen met het bestuur en pushte de trainer om nieuwe spelers te halen. Klee vond dit niet nodig, hij wilde het seizoen afmaken met de jongens waarmee hij het ook begonnen was. “We zijn begonnen met een groep van twintig man. Vooraf heb ik tegen de jongens gezegd: 'Dit is de groep waarmee we het gaan doen en voor het hoogst haalbare gaan.' Dat het bestuur, in samenwerking met Keybeck, dan opeens naar me toe komt dat het nieuwe spelers wil halen, vind ik belachelijk.” De groep van achttien man, na het afvallen van Kelmendi en Ali, was volgens Klee nog steeds groot genoeg. Het bestuur bleef echter aandringen. “Ik kreeg te horen dat ze via Keybeck een keeper en een stuk of 4, 5 spelers vanuit België konden halen. Ik heb me daar tegen verzet en gezegd dat ik dat niet wilde. Dat is bij het bestuur in het verkeerde keelgat geschoten.” Na zijn vertrek bij SC Susteren werd Keybeck sponsor bij Centrum Boys, samen met hem kwamen ook enkele spelers, zoals zijn zoon Collin Keybeck, Badre Kotbani en Gino Facenna. Klee was in het begin blij met de komst van Keybeck, door de komst van enkele spelers werd het niveau hoger en dat vergrootte de kans op het kampioenschap. Nu heeft Klee het helemaal gehad met Keybeck. “Wat hem bij SC Susteren niet gelukt is, lijkt hem nu bij Centrum Boys wel te lukken. Het bestuur van Susteren heeft hem weggejaagd, waarna hij bij Centrum aanklopte. Ik vind het schandalig dat het bestuur zomaar mee gaat in de plannen van Keybeck en niet mij steunt, een jongen van de club en iemand die Centrum successen heeft bezorgd. Waarschijnlijk zien ze met Keybeck de kans om hoger te spelen dan de vierde klasse. Met zijn geld kan hij nieuwe spelers halen en zo hoopt de club hogerop te komen.” Op zich geen verkeerde ambitie van een club, maar de manier waarop zint Klee niet. “De spelers die Keybeck haalt komen alleen maar voor het geld. Het zijn geen jongens die graag voor Centrum Boys voetballen omdat het een mooie club is, maar puur om hun zakken te vullen. Als ze ergens anders meer kunnen verdienen, zijn ze ook weer direct weg.” <b>Solidaire spelers</b> Niet alleen de spelers die Keybeck zal gaan halen, Klee voorspelt dat er binnen en paar weken sowieso 4 à 5 nieuwe spelers vanuit België of Duitsland zullen komen, zullen snel weer vertrekken. Ook Keybeck zal het volgens Klee alweer snel voor gezien houden en dan zit de club met een groot probleem. “Over zo'n 3 jaar zal Keybeck waarschijnlijk weer vertrekken, dan heeft hij er weer genoeg van. Dan neemt hij z'n spelers mee en blijft er vrij weinig over. Centrum Boys heeft zelf niet het geld om spelers te halen. Mocht de club nu opklimmen naar, bijvoorbeeld, de tweede klasse, dan zal het dan weer heel snel bergafwaarts gaan.” Samen met Klee vertrokken ook zeven spelers bij Centrum Boys, zij toonde zich solidair met de trainer. Dat had voor Klee niet gehoeven. “Ik weet dat ik gelijk heb en weet ook dat de spelers mij steunen, maar ze hadden niet hoeven vertrekken bij Centrum Boys. Ik heb erop aangedrongen dat ze het seizoen afmaken. Wat ze daarna doen moeten ze zelf weten, maar dat wilden ze niet. Ze zeiden me te steunen en ook te vertrekken.” Met de vertrekkende spelers, veelal jongens die al jarenlang bij Centrum Boys voetballen, blijft er vrij weinig over. “Er spelen nu nog maar weinig jongens van Centrum Boys zelf. De supporters hebben mij ook al laten weten niet meer te gaan kijken. Ze vinden het schandalig hoe het bestuur heeft gehandeld en ziet een team dat ze niet meer herkennen. Op deze manier wordt Centrum Boys een vreemdelingen legioen, waardoor de supporters wegblijven en de club langzaam richting de afgrond zal gaan.” <b>Visie bestuur Centrum Boys</b> Haaks op het verhaal van Klee staat de zienswijze van het bestuur van Centrum Boys. Zij kunnen zich totaal niet vinden in de uitleg van Klee. “Van de verhalen dat we Peter dingen in de schoenen proberen te schuiven is niets waar”, zegt Regien Vossen, contactpersoon namens het bestuur van Centrum Boys. “Ik weet ook niet waar hij dat vandaan haalt. Met dit soort verhalen wordt de club alleen maar schade toegebracht, wat helemaal niet terecht is. We hebben deze week nog een gesprek met Peter om alles netjes af te handelen. Daarom wilden we met een reactie wachten totdat dit gesprek plaats had gevonden, maar nu voel ik me wel enigszins genoodzaakt om onze kant van het verhaal te vertellen.” Zo heeft het bestuur van Centrum Boys met de spelers en Klee zelf enkele gesprekken gevoerd waarin de onvrede over de manier van werken besproken is. “In dat gesprek kwam naar voren dat de werkwijze van Peter niet naar onze tevredenheid was. De resultaten werden minder en er leefde onvrede binnen de spelersgroep. Dit had vooral te maken met de communicatie. Er waren spelers die vrijwel geen speelminuten kregen, zonder een uitleg hierover. Dat zorgde voor enige frictie binnen de groep”, zegt Vossen. Niet alleen de communicatie richting de spelers, maar ook richting het bestuur was niet goed genoeg, volgens het bestuur. “Binnen een club hoort er een goede samenwerking te zijn. Zowel tussen de trainer en de spelers als tussen de trainer en het bestuur. Dat was er niet. Peter overlegde niet en trok zijn eigen plan.” Die werkwijze van Klee had volgens het bestuur niet de goede uitwerking op de spelersgroep. De spelers verslapten op de trainingen en er werd met minder vuur gespeeld. “We hadden het gevoel dat Peter de groep niet meer echt kon motiveren en niet de juiste snaar wist te raken. Dit had tot gevolg dat de resultaten ook minder werden. Om dit probleem op te lossen zijn er diverse gesprekken geweest. Hierin gaf Peter aan dat hij eraan ging werken en het seizoen graag af wou maken. Het bestuur stemde hiermee in en daarmee was voor ons de kous af. Dat Peter vervolgens een paar dagen later met de mededeling komt ermee te stoppen, kwam voor ons als een grote verassing. Ik weet niet wat er gebeurd is in die paar dagen en wat er tegen hem gezegd is, maar opeens was hij een andere mening toegedaan en vertrok bij Centrum Boys.” <b>Imago van 'woonwagen-club' past niet</b> Dat met Klee ook nog enkele spelers vertrokken, betreurt de club. Dat deze spelers uit eigen initiatief zijn weggegaan gelooft Vossen niet. “Er is wel degelijk door Peter met deze spelers gesproken om samen met hem te vertrekken. Van de vrouw van Peter heb ik begrepen dat ze een zaalvoetbalteam willen gaan opzetten. Mij maak je niet wijs dat het dan toeval is dat er enkele spelers mee zijn gegaan.” Om het vertrek van deze spelers op te vangen, gaf Klee aan dat er binnen een aantal weken verschillende spelers uit België en Duitsland zullen komen. “Onzin”, aldus Vossen. “Er komen helemaal geen nieuwe spelers bij, dat is ook helemaal niet meer mogelijk. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt.” De spelers die, al dan niet komen, komen uit de 'Keybeck-hoek', volgens de zienswijze van Klee. Die ook aangeeft dat Keybeck en het bestuur samen een smerig spelletjes hebben gespeeld. Het bestuur laat weten hier niets van te weten. “Keybeck is een belangrijke sponsor, waar we heel blij mee zijn. Maar hij is niet meer dan dat. Dat Keybeck spelers haalt en dingen te zeggen heeft binnen de club, is absolute onzin.” Wat het bestuur van Centrum Boys misschien nog het meest betreurt is de schade die Klee aanricht met zijn verhaal. “Dat hij met modder gaat gooien is nergens voor nodig en hiermee doet hij Centrum Boys, de club waar hij zoveel van houdt, alleen maar pijn mee. Het zorgt ervoor dat de club in een slecht daglicht komt, terwijl we als Centrum Boys zijnde goed bezig waren om ons imago te verbeteren.” Het imago van 'woonwagenkamp-club', past niet meer bij de club, vindt Vossen. “Centrum Boys is een club waar iedereen welkom is. Als ik zie welke spelers wij allemaal hebben, dan zijn dat allang niet meer, alleen maar jongens van het kamp. In onze spelergroep zit een grote diversiteit in afkomst. Het geeft dat Centrum Boys een club is voor iedereen.” <b>Vertrek voorzitter</b> Na het opstappen van Klee wil Centrum Boys een weg inslaan die past bij de club. “We willen een open club zijn. We hebben een multifunctionele accommodatie, waar we heel blij mee zijn. Zo worden er cursussen gegeven, waar Peter zelf als eerste is geslaagd voor zijn trainers-diploma. We willen met onze visie een club worden waar Sittard trots op kan zijn. Die sportief op een behoorlijk niveau meedoet en waar de mensen graag komen en het gezellig hebben.” Naast het vertrek van Klee is ook de voorzitter ermee gestopt. Volgens Klee omdat hij zich in z'n hemd voelde gezet en besefte dat het niet netjes was wat hij gedaan had. Het bestuur geeft echter aan dat het niets met het gebeuren rondom Klee te maken heeft. Ze willen een nieuwe koers varen met een open communicatie. De voorzitter heeft toen zelf aangegeven het stokje over te geven aan zijn zoon. Foto: Rob Oostwegel Fotografie