Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Voortbestaan SVN/Vossenberg in gevaar

Jaarlijks maakt de club een aanzienlijk verlies. De geringe opbrengsten wegen gewoonweg niet meer op tegen de hoge lasten en deze situatie speelt al een aantal jaren. Nu het 5 voor 12 is heeft de Gemeente Landgraaf zich nadrukkelijker met de situatie gemoeid. Afgelopen week vond een ledenvergadering plaats waarbij de Gemeente met een voorstel op tafel kwam. Het idee is dat de Gemeente het huidige sportpark zal kopen en ombouwen naar een multifunctioneel Sport- en cultuurpark. Op deze manier kan het gebouw gebruikt worden voor meerdere doeleinden en worden de kosten verdeeld. Een definitief akkoord is er overigens nog niet. Wordt vervolgd.