Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

VV Baarlo en trainer Rob Geenen gaan na 5 seizoenen samenwerking aan het einde van het lopende seizoen uit elkaar

In onderling overleg hebben Rob Geenen en het bestuur van VV Baarlo besloten om na afloop van dit seizoen afscheid van elkaar te nemen. De Neerse hoofdtrainer heeft er dan vijf (!) seizoenen op zitten in dienst van onze club. Rob - een echte clubman en trainer met passie - vertrekt met pijn in zijn hart bij VV Baarlo, maar is toe aan een nieuwe uitdaging.

 

Rob Geenen geinterviewd thumb medium10 100Vijf  seizoenen lang heeft de samenwerking met Rob Geenen geduurd en dat is best lang in het ‘voetbalwereldje’, waar maximaal drie seizoenen de gewoonte is. Dat zegt veel over de plezierige onderlinge verstandhouding met zowel spelers, begeleiding als bestuur. Vijf seizoenen ook die voor alle partijen in volle tevredenheid zijn verlopen.

 

Onder de leiding van Rob Geenen - in perfecte samenwerking met assistent coach René Janssen - heeft de Baarlo-selectie in de afgelopen seizoenen naar behoren gepresteerd. Toen Rob Geenen aantrad bij de club kreeg hij te maken met het feit dat een aantal ‘sterkhouders’ in de selectie vertrokken naar andere clubs die op een hoger niveau acteren, zoals Wouter Peeters, Frank Peeters en wat later Michiel Hanssen. Ook een aantal andere basisspelers besloten om binnen de club op een lager niveau te gaan acteren. Iets waar op het moment van tekenen van het contract niet - in die mate - was gerekend.

 

De vrees voor een moeilijk eerste seizoen was dan ook niet ongegrond. In plaats van meedoen om de titel was er opeens vrees voor degradatiezorgen. En dus een geheel andere uitdaging voor Rob en zijn staf, namelijk op korte termijn het behouden van Baarlo 1 voor de 3e klasse en voor de wat langere termijn het smeden van een nieuwe, verjongde selectie. Een groepsproces van de gehele selectie, Baarlo 1 én 2. In die opdracht is Rob in samenwerking met René Janssen zonder meer geslaagd. In de afgelopen seizoenen zijn nieuwe jeugdige talenten ingebouwd en is het geheel weer naar een hoger en stabieler niveau getild. Vol trots kijkt de club terug op de ontwikkeling die de jeugdige spelers binnen de selectie hebben gemaakt in de afgelopen seizoenen. Dit heeft er toe geleid dat Baarlo 1 onder Rob tot een stabiele derdeklasser heeft ontwikkeld. Het team tikte een aantal seizoenen zelfs tegen een periodetitel cq. promotienacompetitie aan. Dat bleek helaas, zij het soms nipt, nog een brug te ver.

 

Het lopende seizoen zal Rob uiteraard geheel en, zoals we hem kennen, met veel plezier en volle inzet gaan afmaken. Met weer een uitdaging, want de start van Baarlo 1 is wat moeizaam. Daar zijn echter aanwijsbare oorzaken (blessures, vakanties e.d.) voor. Binnen de club is er dan ook het volste vertrouwen dat dat ook dit seizoen goed gaat komen. Maar is er ook met deze selectie als basis volop vertrouwen voor de toekomst.l