Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Zonder respect geen voetbal: samenwerking Berghem Sport en Margriet

<b>Hoe zijn de contacten tot stand gekomen?</b> De eerste contacten zijn gelegd nadat de Normen & Waarden commissie van Berghem Sport een bijna-incident meldde aan de Jeugdcommissie van RKSV Margriet. Na intern onderzoek van de Jeugdcommissie van Margriet bleken de verschillende lezingen van het voorval haaks op elkaar te staan. Beide verenigingen trokken hieruit de conclusie dat er nauwer contact diende te zijn en hebben een afspraak gemaakt om van gedachten te wisselen inzake het Normen en Waarden beleid. Tijdens het hierop volgende overleg is het idee ontstaan om een pilot te starten die een signaal functie zou hebben naar spelers, begeleiders en publiek. Dit met als doel de wedstrijden leuker en vriendelijker te maken. Concreet houdt dit een set aan maatregelen (zie onderaan), die voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd maar ook buiten de lijnen de sfeer positief moeten beïnvloeden. <b>Scheidsrechter</b> Een van de belangrijkste maatregelen waartoe is besloten, betreft de scheidrechter. Het niet accepteren van beslissingen van de scheidsrechter is tenslotte, helaas, vaak de oorzaak van de vele misstanden op en rond de velden. Waar het in het jeugdvoetbal gewoon is dat de thuis spelende ploeg een scheidsrechter levert, gaan Berghem Sport en Margriet dit omdraaien. “UITFLUITEN” wordt de nieuwe norm. Om zodoende te stimuleren dat de wedstrijden onpartijdig, fair en naar beste eer en geweten worden geleid. <b>Werken jullie al op een andere manier met elkaar?</b> Op vele terreinen komen de verenigingen elkaar tegen en worden ideeën uitgewisseld echter van een concrete samenwerking is nu voor het eerst sprake met deze pilot. Deze pilot wordt periodiek geëvalueerd en als uit de eind- evaluatie blijkt dat het succesvol is zullen ook andere verenigingen in Oss en omgeving uitgenodigd worden om zich hierbij aan te sluiten. <b>Checklijstje wedstrijden</b> • Vlaggen, hoekvlaggen en fluit klaarleggen. • Handen schudden voor en na de wedstrijd (normaal succes wensen) • Na een overtreding hand geven (wordt veelal niet gedaan) • Scheidsrechter fluit ook bij jongere spelers (E en F) voor harde, gevaarlijke of unfaire overtredingen. Laat kleinere overtredingen voorbijgaan zodat het voetbal niet te vaak stil ligt. Ontwikkeling in de juiste richting moet centraal staan. • Teamleiding geeft, indien er geen grensrechter is, aan scheidsrechter aan of de bal in zijn geheel over de lijn is geweest en voor welke partij de bal is. • Bij wedstrijden van F- en E-teams staan de ouders aan de zijkant van het veld en niet achter de doelen. De scheidsrechter geeft dit aan voor de wedstrijd (rol voor trainer/leider) om ouders hierop aan te spreken en de wedstrijd niet te laten beginnen totdat dit in orde is. Later komende supporters worden tijdens de wedstrijd door de begeleiding verzocht zich aan de “regels” te houden. Scheidsrechter heeft de mogelijkheid het spel stil te leggen indien nodig. • Bij wedstrijden van de junioren (D t/m A) op velden zonder afrastering is het de afspraak dat er geen ouders/supporters langs de zijde achter de grensrechter van de tegenpartij gaan staan. Op velden met afrastering is dit niet te voorkomen maar zou wel een pre zijn. • Bij alle wedstrijden geen supporters van 1 der partijen in het veld. Niet na de wedstrijd en ook niet tijdens het penaltyschieten van de E en F teams. <b>Te bespreken aandachtspunten</b> • Voor de wedstrijd hebben trainers/leiders van beide teams gezamenlijk aandacht voor waarden en normen, onder het genot van een kopje koffie. • Scheids- en grensrechters zullen naar beste eer en geweten de wedstrijd neutraal/onpartijdig leiden. • Teamleiding spreekt samen toeschouwers aan indien deze openlijk kritiek uitten op scheidsrechter, grensrechters, teamleiding of spelers. Doel is mogelijke excessen in de kiem te smoren en de jongens en meisjes lekker te laten voetballen. • Na de wedstrijd evalueren de trainers/leiders van beide teams kort de wedstrijd. Met aansluitend een kort mailverslag aan de Jeugdcommissie.